Webbinar 19 maj 2021: Var står vi – vart går vi i arbetet mot ökad antibiotikaresistens?

2021.05.19

Det pågår ett omfattande arbete mot ökad antibiotikaresistens och AMR (antimikrobiell resistens) i Sverige, på EU-nivå och globalt. Den 19 maj 2021 hölls ett webbinarium med uppdateringar om utvecklingen. Är vi på väg åt rätt håll, i rätt takt och med framgång? Webbinariet tog upp arbetet på regeringsnivå mot antibiotikaresistens i livsmedelskedjan, utvecklingen på EU-nivå samt den nya djurläkemedelslagstiftning som träder i kraft 2022.

KSLA och Axfoundation har etablerat ett samarbete, Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel, som erbjuder aktuell information och kunskap till olika aktörer inom området antibiotika/AMR och bidrar till nätverkande och synergier i arbetet.

På en workshop anordnad av plattformen i januari efterfrågades en samlad överblick över de olika processer som pågår. Hur ska vi prioritera i arbetet framöver? Var kan vi med svenska insatser göra största nyttan?

Aktuellt inom antibiotika

Intervjuer

Våra projekt inom Framtidens mat

Kontakt