Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel

Ökande antibiotikaresistens är ett av de tio största globala hoten mot människors hälsa enligt Världshälsoorganisationen (WHO). För att bromsa utvecklingen måste mer göras inom flera områden, inte minst livsmedelsindustrin där överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem. Antibiotikaplattformen samlar därför en bredd av aktörer för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens. Plattformen välkomnar intressenter från olika sektorer och branscher. Det är en öppen arena för kunskapsspridning och nätverkande, men också en knutpunkt för att dela goda exempel och få stöd i det praktiska arbetet.

Antibiotikaplattformen drivs av Axfoundation och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Plattformen kraftsamlar en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Antibiotikaplattformen drivs av Axfoundation och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Plattformen kraftsamlar en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Håll dig uppdaterad

Vill du bjudas in till Antibiotikaplattformens kunskapsarrangemang och ta del av relevanta rapporter inom området?

Skriv upp dig på intressentlistan

Prenumerera på Antibiotikaspaningen

Ta del av Antibiotikaspaningen varannan vecka – en omvärldsbevakning som täcker antibiotika, handel och djurvälfärd.

Prenumerera

Resultat och genomslag

  • AP-fondernas Etikråd har valt ut AMR som ett av sex fokusområden för sitt påverkansarbete med företag och flera storbanker som anslutit till branschinitiativet i frågan. Det visar Sveriges Konsumenters kommande rapport om svenska investeringar i fabriksdjurhållning som släpps om några veckor. Antibiotikaplattformen har genom att anordna seminarium och rundabordsmöte i denna viktiga fråga bidragit till den positiva utvecklingen.
  • AMR Multi-Stakeholder Partnership Platform, med medlemmar som FAO och WHO, har släppt ”Call for Actionable Steps to the Rising Threat of Antimicrobial Resistance (AMR)”. Rapporten, som har tagits fram av en arbetsgrupp som Axfoundation ingått i, innehåller flera rekommendationer som ska presenteras vid FN:s toppmöte under hösten 2024. Bland annat rekommenderas genomförandet av nationella handlingsplaner byggda på ländernas sammanhang, kapacitet och förmåga att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

Kunskapsarrangemang

Publikationer och presentationer

Aktuellt inom antibiotika

Om Antibiotikaplattformen

Antibiotikaplattformen drivs av Axfoundation och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Syftet är att kraftsamla och samordna en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens – i Sverige och internationellt. Plattformen arrangerar bland annat seminarier, faciliterar rundabordsmöten och publicerar gemensamma rapporter och publikationer som belyser såväl problem som praktiska lösningar.

Under 2020 genomförde Axfoundation och KSLA en kartläggning av befintliga nätverk och plattformar samt identifierade centrala aktörer för antibiotikafrågan inom Sveriges livsmedelssektor. Kartläggningen visade att det fanns tydliga behov av att på olika sätt samordna aktörer för att skynda på arbetet och gå från ord till handling. Slutsatserna från detta gemensamma arbete lade grunden för Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel.

Axfoundations och KSLAs kartläggning med djupintervjuer och enkät till närmare 100 aktörer visade att intressenterna främst behöver stöd inom tre områden för att kunna bidra till att öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens:

  • Behov 1: Omvärldsbevakning
  • Behov 2: Praktiskt arbete i leverantörskedjan
  • Behov 3: Nätverk och kontaktpunkt

4 fakta om antibiotika

  1. Idag används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Globalt används ca 70% av all antibiotika till djuruppfödning. Endast 30% går till hälso- och sjukvård för människor. I Sverige används ungefär 10-15% till djurhållning.
  2. Överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem i den globala livsmedelsproduktionen. Det finns en tydlig koppling mellan dålig djurhållning och en omfattande användning av antibiotika. Ju mer antibiotika som används desto större är risken för att bakterierna utvecklar resistens mot antibiotika.
  3. Antibiotikaresistens är ett av de tio största hoten mot människors hälsa enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Globalt beror ca 1,2 miljoner dödsfall årligen på infektioner orsakade av resistenta bakterier. År 2050 beräknas 10 miljoner människor dö i antibiotikaresistenta infektioner.
  4. Sverige har visat att det går att minska användningen av antibiotika i djurhållningen radikalt med bibehållen produktion. Jämfört med många länder har Sverige i genomsnitt mycket låg förbrukning. Men i flera länder inom EU och i länder utanför EU är problemet stort. Insatser måste göras på flera områden och i samverkan över sektorer och branscher.

Kontakt

Vill du veta mer om Axfoundations och KSLAs gemensamma arbete? Välkommen att kontakta Maria Smith, Axfoundations projektledare.