Antibiotikaresistens, en tickande bomb – Ulf Ellervik

De flesta vet inte om det men det är en gigantisk tickande bomb, säger Ulf Ellervik om antibiotikaresistens i en intervju från 2015. Att det finns bakterier som antibiotika inte rår på är känt, men det är ett allt allvarligare faktum som riskerar att slå ut vårt viktigaste läkemedel, antibiotika. Ulf Ellervik är professor i kemi vid Lunds universitet.

Axfoundation driver ett projekt om antibiotika i livsmedel – en av anledningar till ökad resistens på grund av användningen av antibiotika till livsmedelsproduceranden djur.

Kontakt

Intervjuer