Varför bör sjömat vara en del av livsmedelsbranschens antibiotikakriterier? – Max Troell

Axfoundation har tillsammans med Sveriges främsta experter inom antibiotika tagit fram antibiotikakriterierna – en lista med kriterier som inköpare i livsmedelsbranschen använder för att kravställa gentemot leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. Under 2019-2020 pågår arbetet med att uppdatera kriterierna.

Max Troell från Stockholm Resilience Centre berättar varför det är viktigt att sjömat är en del i de uppdaterade kriterierna.

Kontakt

Intervjuer