Konsekvenser av antibiotika i djuruppfödning – Bo Algers

Bo Algers är veterinär och professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har djup kunskap om djurhälsa och användning av antibiotika. Vi mötte honom i ett samtal om vilka förutsättningar som kan ge ökad antibiotikaresistens, vad konsumenter och handlare kan göra och hur regler negligeras i stor utsträckning inom EU.

Intervjuer