Cirkulär ekonomi

Dagens linjära ekonomi bygger på en kortsiktig affärslogik som utnyttjar jordens ändliga resurser på ett resursineffektivt sätt. Vårt sätt att producera och konsumera bidrar till stora klimat- och miljöutmaningar och ekvationen är ohållbar om vi ska nå Parisavtalet. Att gå mot en cirkulär ekonomi är helt nödvändigt om vi ska lyckas minska klimatpåverkan och minska trycket på de viktigaste ekosystemen som vi är så beroende av.

Vi utvecklar lösningar baserade på cirkulära affärsmodeller, resurseffektivitet och förnybara material.

Vi utvecklar lösningar baserade på cirkulära affärsmodeller, resurseffektivitet och förnybara material.

Om programmet

En ständigt växande ekonomi i världen sätter en enorm press på våra gemensamma resurser. Ökad resursknapphet och brist på material innebär att de tillväxt- och affärsmodeller som så länge har varit framgångsrika för företag nu medför allt högre risk. Med utgångspunkt i företagande och i bred samverkan med relevanta aktörer i samhället vill Axfoundation bidra till lösningar baserade på cirkulära affärsmodeller, högre grad av resurseffektivitet och cirkulära resurs- och materialflöden.


Ta reda på mer i Axfoundations resultatrapport 2020

Vi vill lyfta lönsamma exempel

Vi på Axfoundation är övertygade om att de bolag som kommer lyckas i framtiden är de som banar väg för nya cirkulära affärsmodeller och bidrar till marknadsutvecklingen av cirkulära materialflöden och hållbar råvaruförsörjning. Att driva utvecklingen framåt kan innebära att designa produkter för återvinning, erbjuda kunder tjänster istället för produkter, att förlänga livslängden på produkten eller göra den reparerbar, minska spill i produktionen eller använda återvinningsbara, förnybara eller återvunna material.

Strukturella förändringar kräver nya samarbetsformer

Samtidigt är en omställning för företag många gånger beroende av strukturella förändringar som kräver nya samarbetsformer utanför företags vanliga ekosystem. Även om omställningen har påbörjats inom detalj- och dagligvaruhandeln så är storskaliga och lönsamma exempel av cirkulära ekonomi i praktiken få.

Vårt ekosystem

Inom programmet bidrar Axfoundation till nya samarbetsformer och ekosystem som en cirkulär omställning kräver. Tillsammans med relevanta aktörer i samhället identifierar och utvecklar vi lösningar för framtidens affärsmodeller och materialflöden med målet att sprida goda exempel och accelerera omställningen mot en cirkulär ekonomi.

”En cirkulär ekonomi kräver att vi gör oss oberoende av jungfruliga fossilbaserade råvaror, ställer om till förnybart och bryter kopplingen mellan tillväxt och råvaruuttag.”

Från spännband till kläder: Kan ett företags avfall bli ett annat företags insatsvara?

Från spännband till kläder: Kan ett företags avfall bli ett annat företags insatsvara?

Cirkulära affärsmodeller

I en cirkulär ekonomi går affärsnyttan hand i hand med resurseffektivitet. Exempel på cirkulära affärsmodeller håller produkter vid liv längre, tillvara tar material och resurser i slutet av produktens livscykel, möjliggör högre beläggning/delning av en produkt eller erbjuder kunden att hyra en funktion, istället för att köpa en produkt. Axfoundation identifierar, testar och är med och utvecklar nya cirkulära affärsmodeller.

Cirkulära resurs- och materialflöden

En cirkulär ekonomi är designat för att behålla produkter och material i systemet med ett så högt värde som möjligt och utan att generera något avfall. Den är baserad på förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna resurser och material. Så ser verkligen tyvärr inte ut idag. Därför arbetar Axfoundation med att identifiera och testa framtidens resurs- och materialflöden.

Cirkulär ekonomi är baserad på förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna resurser.

Cirkulär ekonomi är baserad på förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna resurser.

Resultat

I Axfoundations resultatrapport 2020 – Act to inspire &inspire to act – finns ett axplock av de framgångsrika resultaten från programområdet – men vi delar också med oss av exempel från då saker inte riktigt gick som planerat. För det krävs mod att misslyckas för att innovera och accelerera lösningar för en mer hållbar värld.

Våra projekt

Intervjuer

Aktuellt

Kontakt