Webbinar 14 mars 2022: Antibiotikaresistens och finansmarknadens aktörer – vem tar risken?

2022.03.14

Finansmarknadens aktörer ska beakta miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter i sina verksamheter. Hittills har fokus legat på klimatåtgärder. Men utvecklingen av antimikrobiell resistens, AMR, är ett växande hot mot en hållbar utveckling. Tveklöst behöver vi intensifiera arbetet mot ökad resistens och för en ansvarsfull användning av antibiotika. Kan finansmarknadens aktörer bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen genom till exempel investeringar och desinvesteringar, dvs. att aktivt avstå eller ta bort investeringar för att politiskt påverka något?

Den 14 mars 2022 anordnades webinaret ”Vem tar risken? Och vem ser möjligheter? Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?” Webbinariet anordnades gemensamt av ”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel” och den av regeringen tillsatta ”Djurantibiotikautredningen”.

 

 

Aktuellt inom antibiotika

Intervjuer

Våra projekt inom Framtidens mat

Kontakt