Webbinar 8 november 2021: Antibiotikaresistens – Hur ska vi handla?

2021.11.08

Kan och bör internationell handel bli ett verktyg i arbetet mot AMR/antibiotikaresistens? AMR (antimikrobiell resistens) och antibiotikaresistens är av Världshälsoorganisationen (WHO) klassat som ett av de tio största hoten mot människors hälsa. Sverige har visat att det går att minska användningen av antibiotika radikalt, men problemet är globalt. Svenska aktörer inom alla samhällssektorer – politik, myndigheter, akademi, näringsliv och ideella organisationer – är aktiva i arbetet internationellt och här hemma.

I de globala relationerna är handelspolitik och handelsavtal mycket viktiga. År 2022 träder en ny EU-förordning rörande veterinära läkemedel i kraft. Ett motiv för lagstiftningen är behovet av regler som motverkar uppkomsten av antimikrobiell resistens. Men förordningen väcker motstånd på grund av att den innehåller krav på hur även importerade livsmedel av animaliskt ursprung produceras.

Den 8 november 2021 anordnade Axfoundation och KSLA ett webbinar för att belysa Sveriges arbete med EU:s handelsavtal, och hållbarhetsfrågor kopplade till dem, generellt och dels med fokus på AMR/antibiotikaresistens. Frågan ställdes om EU:s förordning för veterinära läkemedel som träder i kraft 2022 kommer att leda till konflikt. Exempel gavs också på hur ett importerande företag hanterar antibiotikafrågor i praktiken.

Aktuellt inom antibiotika

Intervjuer

Våra projekt inom Framtidens mat

Kontakt