Antibiotikaspaning v 47-48 2021

2021.12.07

Andra adventsljuset är tänt och vi är tillbaka med en ny antibiotikaspaning med fokus på antibiotika, djurskydd och handel. I detta nummer lyfter vi bland annat nyheten om att EMA utpekat Sverige som det land i EU som säljer minst antibiotika till djur för elfte året i rad, hur långsammare växande slaktkycklingar skulle kunna förbättra djurvälfärden och att köttimporten ökar när restriktionerna lättar.

Läs antibiotikaspaningen för v 47 – 48

Om nyhetsbrevet

Varannan vecka gör Jenny Lundström, veterinär och expert inom antibiotikaresistens, en spaning som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd, handelsfrågor och annat som har beröring med Axfoundations projekt rörande antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

Aktuellt inom antibiotika

Intervjuer

Våra projekt inom Framtidens mat

Kontakt