Veronica Öhrvik

Veronica arbetar inom programmet Framtidens mat och särskilt med projekten som bedrivs inom ramen för Torsåker gård, Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem.

Veronica är livsmedelsagronom och har disputerat med en avhandling om biotillgänglighet av vitaminer, det vill säga hur kroppen tar upp vitaminer. Utöver agronomutbildning har Veronica studerat miljökommunikation i Sverige och Brasilien och livsmedelsteknik i Tyskland.

Nu senast kommer hon från Livsmedelsverket där hon jobbat drygt 10 år och bland annat drivit analysprojekt av fisk och skaldjur och ansvarat för den svenska livsmedelsdatabasen. På senare år har Veronica huvudsakligen arbetat som projektledare inom märknings- och hållbarhetsområdet. Dessförinnan jobbade Veronica en kortare period med att analysera fisk på enheten för Kött- och Fiskkvalitet vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Veronica är invald i OECDs expertnätverk för livsmedelskedjan (NCAN) och har varit granskare åt Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling.

Våra projekt inom Framtidens mat