Axfoundation storsatsar på utvecklingscentrum för framtidens mat

2022.04.28

Axfoundation storsatsar på en testgård och ett praktiskt centrum för hållbara livsmedelssystem. På Torsåker gård finns åkrar, skogsmark, experimentträdgård och den nyrenoverade Ladugården rymmer fyra testkök, restaurangkök och bageri. Ambitionen är att öka takten inom hållbar livsmedelsinnovation.

Axfoundation storsatsar på en testgård och ett praktiskt centrum för hållbara livsmedelssystem. På Torsåker gård finns åkrar, skogsmark, experimentträdgård och den nyrenoverade Ladugården rymmer fyra testkök, restaurangkök och bageri. Ambitionen är att öka takten inom hållbar livsmedelsinnovation.

Pressmeddelande 2022-04-28: Nu slår Axfoundation upp portarna till en testgård och ett praktiskt centrum för hållbara livsmedelssystem. I Upplands Väsby strax norr om Stockholm växer Torsåker gård fram med åkrar, experimentträdgård och en nyrenoverad ladugård utrustad med fyra testkök och bageri. Ambitionen är att öka takten inom hållbar livsmedelsinnovation.

Vi vill bidra till att accelerera omställningen till hållbara livsmedelssystem, för klimatet, miljön och folkhälsan. På Torsåker gård utvärderar vi tillsammans med forskare och praktiker hållbara lant- och vattenbruksmetoder, testodlar grödor, och nu kan vi även ta resultaten från åkern och vattnet rakt in till förädlingen i testköken. Här kan vi trycktesta innovationer innan de skalas upp. Vi vill korta vägen mellan hållbara idéer och färdiga lösningar, säger Madeleine Linins Mörner, Programansvarig för Framtidens mat på Axfoundation.

Axfoundation driver sedan ett par år tillbaka flera innovationsprojekt på Torsåker gård, bland annat utvärderas hur mycket kol som kan lagras i odlingsmark, och praktisk forskning pågår för att ta fram perenna grödor som flerårigt vete och knylkorn. Andra exempel på framgångsrika innovationer som fötts på gården är braxenfärs gjord på outnyttjad bifångst från svenska sjöar, och svensk baljväxtfärs gjord på svenska grödor, helt utan soja. Nu utökas verksamheten när Ladugården invigs.

Den nyrenoverade Ladugården, byggd på 1700-talet, rymmer bland annat fyra testkök, restaurangkök och bageri. Axfoundations förhoppning är att det nya centrumet ska bidra till att minska startsträckan för innovatörer som vill ta klivet från hållbar idé till industriell tillverkning.

Vi stöter ofta på intressanta idéer hos forskare och entreprenörer. Nu när Ladugården är på plats har vi möjlighet att hjälpa fler att ta steget till en storskalig produktion, säger Anna Henning Moberg, ansvarig för projektutveckling och testköksverksamhet vid Torsåker gård. Vår ambition är att öka takten inom hållbar livsmedelsinnovation med produkter som funkar i vardagen och samtidigt är hållbara både för människa och miljö.

Torsåker gård blir ett nytt svenskt centrum för kunskapsutbyte och praktisk innovation för hållbara livsmedelssystem. Axfoundations generalsekreterare Maria Smith ser stor potential i att skapa en fysisk plats där aktörer från hela livsmedelskedjan kan samlas; från forskare till praktiker som lantbrukare, fiskare, livsmedelsförädlare, kockar, entreprenörer, och representanter från handel och grossistled.

På Torsåker gård vill vi bidra till att lösa livsmedelskedjans hållbarhetsutmaningar, men det är komplexa frågor som ingen enskild aktör kan lösa på egen hand. Som fristående verksamhet kan vi på Axfoundation samla både näringsliv och akademi och tillsammans hitta konkreta lösningar på gemensamma problem, säger Axfoundations generalsekreterare Maria Smith.

Bakom Torsåker gård står Axfoundation, en icke-vinstdrivande verksamhet som under ledning av styrelseordförande Alexandra Mörner utvecklats från en liten ansökningsstiftelse till en samlande aktör för praktiska lösningar. Satsningen på Torsåker gård har möjliggjorts av Axfoundations grundare Antonia Ax:son Johnson med familj.

På Torsåker gård finns åkrar, ängar, skogsmark, och en experimentträdgård. Här samlar Axfoundation forskare och praktiker från hela livsmedelskedjan för att nå konkreta resultat.

På Torsåker gård finns åkrar, ängar, skogsmark, och en experimentträdgård. Här samlar Axfoundation forskare och praktiker från hela livsmedelskedjan för att nå konkreta resultat.

I Ladugården på Torsåker gård ryms fyra testkök, bageri och restaurangkök. Ladugårdens anläggning är lämpad för tester och utveckling av allt från vegetabiliska livsmedel till kött- och sjömatsprodukter.

I Ladugården på Torsåker gård ryms fyra testkök, bageri och restaurangkök. Ladugårdens anläggning är lämpad för tester och utveckling av allt från vegetabiliska livsmedel till kött- och sjömatsprodukter.

Fakta

 • Klimatet: Livsmedelssektorn står för cirka en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader måste utsläppen halveras till år 2030.
 • Biologisk mångfald: Jordbruket är den enskilt största orsaken till förlust av biologisk mångfald. För att klara livsmedelsförsörjningen inom planetens gränser behöver jordbruket ställa om till hållbara lantbruksmetoder.
 • Haven: 90 % av världshavens kommersiella fiskbestånd är nyttjade till max eller överutnyttjade. För att tillgodose en ökad efterfrågan på sjömat behövs hållbara fiske- och vattenbruksmetoder.
 • Matsvinnet: Varje år slängs 1,3 miljoner ton mat i Sverige, en stor del blir till biogas. Livsmedelskedjan behöver ställa om till cirkulära lösningar där restströmmar som exempelvis matavfall och pressrester återcirkuleras högre upp i näringskedjan.
 • Näringen: I Sverige äter vi en kost med för mycket kött och för lite baljväxter, grönsaker och fullkorn. För att förbättra folkhälsan och minska matens klimatavtryck behövs flera hälsosamma, goda och hållbara alternativ i vardagen.
 • Svensk livsmedelsinnovation: Enligt Tillväxtverket räknas Sverige som ett av Europas mest innovativa länder inom branscher som stål, skog och fordon, men när det kommer till livsmedel rankas vi först på en 14:e plats. Enligt Sweden Food Arena är en av orsakerna till Sveriges låga innovationstakt att det saknas en infrastruktur som gör det möjligt för entreprenörer med innovativa livsmedelsidéer att skala upp, utan att behöva göra stora investeringar.
 • Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som utvecklar praktiska lösningar på konkreta hållbarhetsutmaningar som rör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar. Verksamheten utgår ifrån företagande som förändringskraft och samarbetar med över 200 aktörer i samhället. Axfoundation arbetar inom tre programområden; Hållbar produktion och konsumtion, Cirkulär ekonomi samt Framtidens mat.


 • Torsåker gård är Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens mat. Det är en testgård och ett praktiskt centrum för hållbara livsmedelssystem. Här samlar Axfoundation forskare och praktiker från hela livsmedelskedjan för att tillsammans ta sig an komplexa hållbarhetsutmaningar i livsmedelssystemet och utveckla konkreta lösningar. På Torsåker gård finns åkrar, skogsmark och en omfattande experimentträdgård. Den nyrenoverade Ladugården är utrustad med bland annat fyra testkök, restaurangkök, och bageri. Axfoundations driver ett flertal projekt på Torsåker gård:
  • Perenna grödor: Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) utvecklas perenna grödor, bland annat ett flerårigt vete.
  • Regenerativt jordbruk: På åkrarna utvärderas hållbara odlingsmetoder med låg klimatpåverkan.
  • Pressrester: Just nu pågår försök på Torsåker gård med att ta tillvara outnyttjade restströmmar från livsmedelsindustrin, exempelvis pressrester från tillverkning av öl och växtbaserad dryck, för att producera näringsrika och goda livsmedel.
  • Svensk baljväxtfärs: För att bidra till ett svenskt proteinskifte utvecklade Axfoundation en baljväxtfärs, helt baserad på svenska baljväxter utan soja. Idén föddes på Torsåker gård och gick från böna på åkern till färdig produkt ut på den svenska marknaden i rekordfart. Därefter lämnades den över till en kommersiell aktör.
  • Braxenfärs: För att bättre ta tillvara underutnyttjade fiskarter utvecklade Axfoundation en produktionskedja för en bifångst från svenska sjöar; braxen. Braxenfärsen hanteras idag av en kommersiell aktör och finns till försäljning hos grossister för restauranger och storkök.
  • Fem ton grön fisk i disk: Tillsammans med SLU och partners i hela livsmedelskedjan utvecklade Axfoundation en infrastruktur i pilotskala för att omvandla vegetabiliska restströmmar till en proteinråvara för odlad fisk. Resultatet blev Sveriges första gröna regnbågslax uppfödd på ett cirkulärt foder av främst insekter – insekter som i sin tur ätit matsvinn.
  • Antibiotikakriterierna 2.0: I samarbete med ett 20-tal aktörer har Axfoundation tagit fram branschgemensamma antibiotikakriterier – ett verktyg för livsmedelsbranschen för att kravställa och följa upp leverantörer av kött, mejeriprodukter och sjömat vad gäller antibiotikaanvändning samt djurvälfärd.

Relaterat material

 • Pressmeddelande och bilder på MyNewsdesk, inklusive bilder på talespersoner och från Torsåker gård.
 • Film: Torsåker gård – Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens mat.
 • Film: Torsåker gård – Grundarnas vision.
 • Film för press: Rörligt pressmaterial för Torsåker gård.

Kontakt

Våra projekt inom Framtidens mat