Plastics Progress Tool

Allt fler företag sätter mål och strategier för en mer hållbar plastkonsumtion. Men få har de praktiska verktyg som krävs för att fullt ut kartlägga sin användning. Därför undersöker projektet Plastics Progress Tool möjligheterna att utveckla en metod och ett digitalt verktyg för uppföljning av plastanvändning i svenska företag. Målet är att bidra till ett mer enhetligt sätt att mäta, vilket kan utgöra ett underlag för strategiska prioriteringar och beslut i relation till målsättningar. Men vägen dit är komplex.

Problem

Plastmål inom bolag ger en riktning för minskad användning och ökad återvinningsgrad – det är en viktig viljeyttring och ett steg mot en plastrevolution. Men målen behöver kompletteras med en korrekt nulägesbild. Mätning och uppföljning är emellertid en utmaning då plasten finns överallt och i otaliga varianter och former. Det finns idag ingen vedertagen standard för hur beräkning ska gå till i svenska företag, exempelvis i likhet med klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. De lösningar som existerar är ofta på bolagsnivå och anpassade utifrån ett företags specifika förutsättningar. Just denna utmaning vill projektet Plastics Progress Tool adressera.

Det finns idag ingen vedertagen standard för hur beräkning ska gå till i svenska företag, exempelvis i likhet med klimatberäkningar enligt GHG-protokollet.

Det finns idag ingen vedertagen standard för hur beräkning ska gå till i svenska företag, exempelvis i likhet med klimatberäkningar enligt GHG-protokollet.

”Med ökad kunskap om hur plastsituationen verkligen ser ut får företag bättre underlag för strategiska prioriteringar i relation till målsättningar kopplat till plast.” – Hanna Skoog, Programansvarig Cirkulär ekonomi, Axfoundation

Visste du att…

  • Plastkonsumtionen globalt beräknas fyrdubblas under kommande sekel. Utsläppen inom EU från plast väntas nästan fördubblas fram till 2050.
  • Materialvärdet i plast går förlorat med hela 95% efter bara en användningscykel. Cirka 98% av all plast är jungfrulig och endast 1% återvinns till likvärdig kvalitet.

Källa: Material Economics

Vår lösning

Målet med Plastics Progress Tool är att utveckla och implementera ett arbetssätt samt ett digitalt verktyg för uppföljning av plastanvändning i svenska företag. Satsningen görs tillsammans med bolagen inom Axel Johnson-koncernen, där bolagen fungerar som ett testlabb för utvecklingen. I ett första steg syftar projektet därför till att möjliggöra för bolagen inom koncernen att kunna rapportera, följa upp på och strategiskt agera på sin plastkonsumtion. När den tekniska lösningen är på plats och resultaten har utvärderats kommer verktyget att spridas brett av Axfoundation i syfte att bidra till en mer enhetlig rapportering av plastanvändning bland svenska bolag.

Projektet satsar på att integrera metoden och verktyget i det webbaserade verktyget Molnify. Om satsningen är framgångsrik kommer verktyget att kunna köpas som en tjänst av fler företag med vissa företagsspecifika justeringar. Den tillhörande metoden och ”handboken” kommer däremot erbjudas som en open-sourcelösning.

”I det här projektet lägger vi rälsen medan vi kör. Vi är ödmjuka inför komplexiteten i projektet då plasten kommer i oändligt många former, men någonstans måste vi börja. En sådan här satsning kräver mod att börja testa och sen utvärdera längst vägen. Vi vet ännu inte hur långt vi kommer men bara diskussionerna i sig inom i branschen är värdeskapande . Bolagen i Axel Johnson agerar plog och vi hoppas projektet resulterar i ett första pragmatiskt steg för hur företag kan följa upp sin plastkonsumtion.” – Hanna Skoog, Axfoundation

Partners

Axfoundation är initiativtagare till Plastics Progress Tool och projektleder arbetet. Inom satsningen samarbetare vi med bland andra 2050, Axel Johnson AB, Axel Johnson International, Axfood, Dustin, Filippa K, IVL Svenska Miljöinstitutet, KICKS, Martin & Servera, Åhléns. Axfoundation har också initierat en bred branschdialog med bland annat DLF, FTI, GS1, Naturvårdsverket, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Svensk Plaståtervinning och ÅI.

Kontakt

Vi välkomnar mer kunskap och erfarenheter in i projektet. Vill du dela med dig från pågående initiativ eller kroka arm med projektet? Varmt välkommen att höra av dig.

Projekt inom cirkulär ekonomi

Aktuellt