Torsåker gårds innovationsstöd för hållbara lösningar

Torsåker gård är Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem. Här erbjuder vi även praktiskt innovationsstöd till entreprenörer och forskare som vill vidareutveckla innovativa, transformativa lösningar inom hållbara livsmedelssystem eller närliggande. En förutsättning för stödet är att din innovation har potential att positivt bidra till ett mer hållbart samhälle, lokalt och/eller globalt.

Axfoundations innovationsstöd ger dig tillgång till testköken på Torsåker gård för att vidareutveckla din innovation. Foto: Linda Prieditis

Axfoundations innovationsstöd ger dig tillgång till testköken på Torsåker gård för att vidareutveckla din innovation. Foto: Linda Prieditis

Vad omfattar innovationsstödet?

Innovationsstödet innebär att du som exempelvis arbetar med livsmedelsutveckling får fri tillgång till test- eller restaurangkök på Torsåker gård under ett visst antal dagar för att vidareutveckla din innovation. På Torsåker gård finns moderna testkök med restaurangutrustning samt tillhörande utensilier, dessutom finns ett laboratorium för enklare tester. På plats finns personal med kompetens inom gastronomi, produktutveckling och sensorik att tillgå som bollplank. Axfoundation erbjuder tillgång till Torsåker gård i form av praktiskt innovationsstöd som omfattar lokalhyra, tillgång till utrustning och kompetensstöd från Torsåker gårds personal. Vi erbjuder inte finansiellt stöd.

Hur är det att jobba med oss på Axfoundation?

Hos oss på Torsåker gård råder en öppenhet och transparens i kombination med respekt för känslig information. Ledstjärnan är att hjälpas åt och dela kunskap och erfarenhet så långt som möjligt. Eftersom Axfoundation är en fristående och icke-vinstdrivande verksamhet, samarbetar vi med en bredd av aktörer från såväl näringsliv som akademi – vår enda konkurrent är den ohållbara produktionen och konsumtionen. Vi har dock givetvis förståelse för att unika idéer, receptur och dylikt kan behöva behandlas med sekretess.

På Torsåker gård delas kunskap och erfarenheter via en bredd av aktörer från såväl näringsliv som akademi.

På Torsåker gård delas kunskap och erfarenheter via en bredd av aktörer från såväl näringsliv som akademi.

Moderna testkök med tillhörande restaurangutrustning finns tillgängliga. Foto: Linda Prieditis

Moderna testkök med tillhörande restaurangutrustning finns tillgängliga. Foto: Linda Prieditis

Vem äger innovationen?

I de fall som forskare och entreprenörer arbetar på Torsåker gård med innovationsstöd från Axfoundation ägs innovationen och vidareutvecklat resultat som möjliggjorts av innovationsstödet även fortsatt av entreprenören/forskaren. Axfoundation gör inget anspråk på resultatet eller den initiala innovationen.

Så ansöker du om innovationsstöd

Axfoundation beslutar regelbundet vilka som ska bli mottagare av innovationsstödet. Skicka din ansökan till . Ansökan ska innehålla svar på frågorna nedan. Vill du hellre ta ett kort möte över telefon innan du berättar mer? Inga problem. Skicka ett mail så hittar vi en tid.

  • Sammanfattande projektbeskrivning: Beskriv innovationen samt dess potential att bidra till ett hållbart samhälle. Ange vilket hållbarhetsproblem som innovationen adresserar.
  • Mål: Vad är målet med innovationen?
  • Effekt: Vilken effekt har du som ambition att uppnå med satsningen?
  • Tid: Om innovationsstödet rör produkt- eller tjänsteutveckling – om hur lång tid uppskattar du att ni fått ut produkter eller tjänster på marknaden?
  • Behov: Antal arbetsdagar som du beräknar behöva tillgång till testkök, restaurangkök och/eller bageri på Torsåker gård.
  • Utrustning: Vilken typ av utrustning/faciliteter behöver du tillgång till för att vidareutveckla lösningen?
  • Torsåker gårds roll: På vilket sätt skulle tillgång till Torsåker gård bidra till projektet?
  • Kontakt: Kontaktuppgifter (namn, organisation telefon, e-post).
Personal med kompetens inom gastronomi, produktutveckling och sensorik finns på plats som bollplank för din innovationsutveckling. Foto: Linda Prieditis

Personal med kompetens inom gastronomi, produktutveckling och sensorik finns på plats som bollplank för din innovationsutveckling. Foto: Linda Prieditis

Foto: Linda Prieditis

Foto: Linda Prieditis

Initiativ på Torsåker gård

Aktuellt på Torsåker gård