Från avfall till mode

Plast och plastavfall är under lupp - hållbarhetsutmaningarna är många. Det finns ett skriande behov av innovativa cirkulära lösningar. Hur kan ett företags avfall bli ett annat företags insatsvara? Tillsammans med Filippa K och Axel Johnson International siktar Axfoundation mot att utveckla just detta; en cirkulär modell för kasserade polyesterprodukter från en tung industri, produkter som kan ges nytt liv i form av återvunnet material i modevärlden.

Från avfall till mode

Från avfall till mode

“Kasserade spännband som används för att lyfta och säkra tunga laster kan tyckas vara långt ifrån modevärlden, men de två branscherna har sak gemensam; en omfattande användning av polyester.”

Idag bränns ofta spännbanden - spännband som består av 100 procent polyester.

Idag bränns ofta spännbanden – spännband som består av 100 procent polyester.

Problemet

Plast har blivit en av de största miljöutmaningarna i vår tid. Den ekonomiska utvecklingen driver på en ökad efterfrågan på detta mycket funktionella och billiga material, men tyvärr är de flesta av produktions- och konsumtionsmönstren av plast linjära; endast en liten del plast återvinns efter användning. Cirkulära affärsmodeller och nya vägar för ökad materialåtervinning spelar en allt viktigare roll för att tillgodose framtida behov och samtidigt ta itu med det växande problemet med plastavfall.

”Idag bränns materialet i spännbanden – spännband som består av 100 procent polyester. Detta är synd, eftersom det istället kan vara ett utmärkt material, till exempel för modebranschen.”

Vår lösning

Projektet ”Från avfall till mode” undersöker möjligheten att ta ett företags avfall – spännband från Axel Johnson International – och förvandla dem till ett annat företags insatsvara – polyester till Filippa K. Detta uppnås genom att vi skapar ett nytt cirkulärt ekosystem för materialet. Efter ett framgångsrikt första test med återvinning av de slitna polyesterbanden till PET-pellets syftar initiativet nu till att hitta en modell för att skala upp satsningen. En del i den resan är att utforska marknadspotentialen genom att nå ut till potentiella köpare och slutanvändare av det återvunna materialet.

”De stora volymerna av kasserad polyester och den ökande efterfrågan på återvunnen polyester inom modevärlden gör att vi ser en stor potential i att utveckla en cirkulär modell i större skala.”

Resultat

Tillsammans med Filippa K:s egen polyesterleverantör utvecklade projektet ett ”proof of concept” under 2018; spännband gjordes om till PET-pellets. Detta material har sedan dess använts som ett råmaterial för att testa textilproduktion för Filippa K:s produkter. År 2019 kommer Axfoundation tillsammans med partners att fokusera på att hitta en hållbar affärsmodell.

Projekt inom cirkulär ekonomi

Kontakt