Över 2 000 deltagare har gått onlinekurs om antibiotikaresistens hos djur

2020.04.24

Axfoundation driver sedan flera år tillbaka ett arbete för att minska antibiotikaanvändningen till livsmedelsproducerande djur.

Axfoundation driver sedan flera år tillbaka ett arbete för att minska antibiotikaanvändningen till livsmedelsproducerande djur.

Antimikrobiell resistens är ett växande problem över hela världen och utgör ett hot mot djurens och människors hälsa. För att höja kunskapsnivån kring såväl problematik som lösningar har Sveriges Lantbruksuniversitet och Future Learn i samarbete med Axfoundation tagit fram en öppen onlinekurs, en så kallad Massive Online Open Course (MOOC) i effektiv boskapsproduktion med låg användning av antibiotika. Hittills har över 2 000 personer från 130 länder nappat på den kostnadsfria utbildningen. Nu ges fler tillfällen att ta kursen.

En effektiv boskapsproduktion kräver friska djur. I många länder har detta lett till omfattande och ofta olämplig användning av antibiotika, vilket kan bidra till att öka antibiotikaresistensen. Infektioner orsakade av resistenta bakterier, också kallade multiresistenta bakterier, orsakar 700 000 dödsfall årligen. År 2050 beräknas 10 miljoner människor dö i antibiotikaresistenta infektioner om inga krafttag tas för att motverka utvecklingen. Eftersom den största antibiotikaanvändningen idag finns inom djurhållningen har alla aktörer inom livsmedelskedjan ett ansvar för att spridning av antibiotikaresistens hos de livsmedelsproducerande djuren minimeras.

Kursen riktar sig främst till djurhållare och yrkesverksamma som arbetar inom boskapsproduktionssektorn i låginkomstländer och tillväxtekonomier över hela världen. Den lär ut hur grundläggande sjukdomsförebyggande åtgärder i kombination med förnuftig användning av antibiotika kan upprätthålla eller till och med öka boskapsproduktionen och begränsa uppkomsten av antibiotikaresistens.

Axfoundation samlar handel och antibiotikaexperter

Axfoundation driver sedan flera år tillbaka ett arbete för att minska antibiotikaanvändningen till livsmedelsproducerande djur. Utöver att ha bidragit till online-kursen kring antibiotika, har Axfoundation också tillsammans med dagligvaruhandeln och några av Sveriges främsta experter inom antibiotika och djurvälfärd utvecklat en tydlig lista med kriterier som inköpare kan ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. Idag arbetar Axfoundation med att sprida dessa kriterier inom den svenska dagligvaruhandeln och food service, nationella och internationella organ och myndigheter för att uppnå en transformativ förändring.

Kontakt

Aktuellt inom antibiotika

Våra projekt inom Framtidens mat