Bättre Skolor

Bättre skolor är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation. Under 2016 stöttade Axfoundation ett samarbetsprojekt mellan organisationen Bättre Skolor och Institutionen för kognitiv neurovetenskap (CNS) på Karolinska Institutet. Projektets syfte var att genomföra en forskningsöversikt och därmed också en validering av Bättre Skolors metodik och verktyg. Arbetet resulterade i 3 vetenskapliga rapporter.

Vi på Axfoundation ser med stor tydlighet hur viktig roll skolan har för ungas utveckling, lust till lärande och psykiska välmående. När vi stötte på Bättre Skolor såg vi en tydlig metodik som verkligen åstadkommer stor skillnad för de unga. Bättre Skolor har sammanfört olika fält inom modern forskning för att ta ett helhetsgrepp på lärarnas utmaningar i skolan. Man har sett till kognitiv neurovetenskap, som har bidragit med förståelse för hur människan och framförallt hjärnan fungerar. Man har också sett till John Hatties resultatforskning, världens mest omfattande skolstudie för att kartlägga faktorerna bakom goda skolresultat. Dessutom har man identifierat de mest intressanta utvecklingsområdena och sett till hur positiv psykologi bidrar med evidensbaserade metoder för HUR vi går tillväga för att skapa förändringen som fungerar. Och man har lagt stor vikt vid förståelsen för vad som engagerar och motiverar eleverna.

Projekt inom inkluderande samhälle