Från invandring till vinnvandring

Seminariet "Från invandring till vinnvandring" arrangerades av Axfoundation i samarbete med Misum/Handelshögskolan i Stockholm den 22 mars 2016.  Axfoundation bjöd in forskare, entreprenörer, näringslivsprofiler och representanter från kommun-, myndighets- och kultursfären för att lyfta ett annat perspektiv kring migration och invandring än det förhärskande, som i Sverige och inte minst i andra europeiska länder präglats av protektionism och negativa förväntningar, snarare än medkänsla och möjligheter. För vem är drabbad av ”flyktingkatastrofen”, vi européer eller de som flyr?

”Den misstänksamhet som har byggts upp gentemot ’de andra’ har blivit ett gift i samhällskroppen./…/ I den här situationen är det viktigt att vi inte tappar kompassriktingen. Vi måste stå upp för våra grundläggande värderingar och principer, och inte falla i den rädslans fälla som extrema politiska grupper försöker gillra.” – FN:s vice generalsekreterare Jan Eliassons inledning på seminariet Från invandring till vinnvandring

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård berättade att svensk ekonomi mår utmärkt. ”Vi har en bra tillväxt, en god export och ökad privat konsumtion. Arbetslösheten går ned, och migrationen är en bidragande orsak till en förstärkt tillväxt”, menade Strannegård. Han pekade också på landets stora behov av arbetskraft i olika yrkesgrupper. Läs Strannegårds tal här

Bland talarna fanns, utöver Jan Eliasson och Lars Strannegård, även Golnaz Hashemzadeh Bonde (VD på Inkludera Invest), professorerna Hans Lööf (nationalekonom, KTH) och Karl Wennberg (företagsekonom, Handelshögskolan), Erik Nilsson (statssekreterare från Arbetsdepartementet), Musse Hosseini (ordförande i Sveriges ensamkommandes förening), Maureen Hoppers (från Axfoundations initiativ ÖppnaDörren), Maria Frithz Warg (RAMP/Handelshögskolan), Pia Anderberg (direktör HR och förnyelse på Axel Johnson AB), Magnus Berg (Ledarna, fd Migrationsverket), Pia Höök (Global Diversity Manager på Skanska) samt Rani Kasapi (kulturchef i Botkyrka kommun och belönad som Årets mångfaldhetschef 2014 för sitt arbete på Riksteatern). Moderatorer var tf professor Lin Lerpold ( Handelshögskolan) samt Maureen Hoppers och Viveka Risberg (programansvariga på Axfoundation). Se hela programmet här.

Projekt inom inkluderande samhälle