Center för Socialt Entreprenörskap i Stockholm

Center för Socialt Entreprenörskap i Stockholm är ett projekt som tidigare stöttades av bland andra Axfoundation.

CSES (Center för Socialt Entreprenörskap i Stockholm) är Sveriges första inkubator för sociala entreprenörer. CSES:s uppdrag är att stimulera och stödja utvecklingen av sociala innovationer, för att bidra till framväxten av nya företag och organisationer som löser angelägna sociala problem. CSES initierades av SU Inkubator och drevs sedan som en enskild ideell förening som tidigare finansierades av bland andra Axfoundation. Missionen är att stimulera och aktivt stödja utvecklingen av sociala innovationer, för att bidra till framväxten av nya företag och organisationer som löser angelägna sociala problem.

CSES definierar socialt entreprenörskap som ”Företagande där själva kärnverksamheten inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt skänker nytta till individer och samhälle; lokalt, regionalt eller globalt”.

Projekt inom inkluderande samhälle