Miljöverkstan vid Nya Flatenbadet

Miljöverkstan vid Nya Flatenbadet är ett projekt som tidigare stöttades av Axfoundation. Axfoundation valde under våren 2014 att stötta Miljöverkstan och pengarna gick framförallt till att skapa den fysiska platsen samt till att köpa in kläder för utomhusvistelse så att alla skulle ha möjlighet att delta. Under 2014 arbetade Miljöverkstan med ca 150 barn och ungdomar.

Miljöverkstan Flaten är en ideell organisation som jobbar för hållbar utveckling och aktivt deltagande. Organisationen utgår från naturreservatet Flaten utanför Skarpnäck i södra Stockholm. Den primära målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 3 till 25 år. Miljöverkstan vill särskilt nå de barn och unga som – av kulturella och socioekonomiska skäl – inte kommer ut i naturen samt de som ännu inte intresserat sig för miljö och hållbarhetsfrågor. Verksamheten har ett nära samarbete med forskare från Albaeco och Stockhom Resilience Centre. Tillsammans med experter, forskare, konstnärer, musiker, biologer och pedagoger utforskar barnen hållbarhet, ur alla dess perspektiv. Det övergripande målet med verksamheten är att stärka de deltagande barnen och ungdomarna i deras självbild, sociala relationer och relation till naturen.

Projekt inom inkluderande samhälle