UF Företagande – Entreprenörskap på riktigt

"UF Företagande - Entreprenörskap på riktigt" är ett tidigare projekt med stöd av Axfoundation. Ung Företagsamhet är en utbildningsorganisation med syfte att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. I genomsnitt når Ung Företagsamhet 20 000 gymnasielever varje år.  Axfoundation är medförfattare till läromedlet "UF Företagande - Entreprenörskap på riktigt" riktat till gymnasieelever.  Axfoundation bidrog med hållbarhetsaspekter på alla delar som ingår i att starta upp och driva ett företag.

”Vilken affär man än väljer att göra, kan man alltid välja att göra den mer eller mindre hållbar ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Hållbarhetsfrågorna är dessutom viktiga rent affärsstrategiskt, eftersom den som är smart kan spara resurser, sänka kostnader, öka värdet av varor och tjänster, tjäna mer pengar – och ändå betala ett lägre pris genom sitt hållbarhetsarbete.”- Madeleine Linins Mörner, Axfoundation

Läromedlet finns tillgängligt via Natur & Kultur.

Projekt inom inkluderande samhälle