Migranternas barn

Migranternas barn är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation i samarbete med Stockholm Stadsmissionen och SOS barnbyar Sverige.

Medan allt fler rumäner reser till Sverige för att hitta försörjning växer hundratusentals barn i Rumänien upp utan närvarande föräldrar. Hemköps kunder och anställda har sett EU-migranterna varje dag utanför butikerna och talar ofta med personalen om vad som kan göras. Som första dagligvaruaktör tog Hemköp initiativet att möjliggöra för utsatta EU-migranter och deras barn att återförenas i sitt hemland.

Axfoundation stöttade projektet ”Migranternas barn”, som byggde på ett långsiktigt arbete och en transnationell modell för att försöka förebygga att familjer splittras. I Sverige utfördes arbetet inom Stockholms Stadsmissions verksamhet av Crossroads, ett informations- och rådgivningscenter för EU-migranter. I Rumänien bidrog SOS Barnbyar med långsiktiga stödinsatser for försökte skapa förutsättningar för att familjerna fortsättningsvis skulle kunna leva tillsammans och bli självförsörjande.

Projekt inom inkluderande samhälle