Axfoundation en av finalisterna till Livsmedelspriset 2023

2023.06.02

Några av Axfoundations medarbetare från programområdena Framtidens mat, Cirkulär ekonomi och Hållbar Produktion och konsumtion.

Några av Axfoundations medarbetare från programområdena Framtidens mat, Cirkulär ekonomi och Hållbar Produktion och konsumtion.

Som en av tre finalister har Axfoundation nominerats till det prestigefulla Livsmedelspriset från Livsmedel i Fokus. Nomineringen uppmärksammar de innovationer och lösningar som utvecklats på Torsåker gård, Axfoundations test- och utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem. Dessutom lyfts Axfoundations arbetssätt – att samla hela värdekedjan för att lösa konkreta hållbarhetsutmaningar – som en framgångsfaktor.

Motiveringen lyder: ”Axfoundation arbetar konkret och praktiskt för ett hållbart samhälle. Grunden ligger både i forskning och kommersiellt tänk. I deras tre programområden; Hållbar produktion & konsumtion, Cirkulär ekonomi och Framtidens mat. Deras arbete med förändringskraft och breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället bidrar till att driva branschen framåt. Arbetet som görs på Torsåker gård har visat att det går att kombinera hållbarhet, nyttighet och lönsamhet genom uthålligt arbete. Med en lika självklar som unik metod – att inkludera hela värdekedjan från primärproducent till marknad och alltid hand i hand med forskningen – har de lyckats ta fram innovationer som verkligen gör skillnad och etablerat både baljväxter och braxen som självklara inslag på framtidens middagsbord”.

Vi är både stolta och glada för den här nomineringen som vi delar med våra 300 partners! Det är ett erkännande av att vårt sätt att arbeta, där vi kopplar samman partners från olika sektorer och industrier, kan ses som en framgångsfaktor. Att vara en av finalisterna till detta pris ger oss ytterligare energi att fortsätta utveckla innovativa och praktiska lösningar för en hållbar utveckling, inom allt från framtidens mat till cirkulär ekonomi och hållbar produktion- och konsumtion. – Maria Smith, Generalsekreterare, Axfoundation

Nätverket Livsmedel i fokus delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset  till ”personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling”.

Ytterligare två finalister är nominerade för sina insatser; KRAV och Brödinstitutet. I ett nästa steg kommer juryn som består av Livsmedel i fokus styrelse att välja ut en vinnare från dessa tre. Prisutdelning och offentliggörande sker den 21 september på Livsmedelsdagarna i Tylösand.

Våra program

Våra projekt inom Framtidens mat

Kontakt