Maten som försvann

"Maten som försvann" är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation i samarbete med Stockholms konsumentförening.

Syftet med seminariet var att samla industri och handel för att belysa matsvinnets omfattning och konsekvenser för ekonomi och miljö, i främst industri- och livsmedelshandel. Seminariet visade på erfarenheter och kunskapsbrister samt skapade diskussion kring gemensamma åtgärder och visioner.

Föreläsare: Anders Nordström, Stockholms Universitet; Jan Lundqvist, professor Stockholm International Water Institute (SIWI); Halvard Hauer, miljöchef Norgesgruppen; Ole Jörgen Hanssen, senior forskare Östfoldsforskning Norge; Helén Williams, forskare Karlstads Universitet; Monica Axell, sektionschef SP; Åsa Domeij, miljöchef Axfood; Ingrid Strid, forskare Sveriges Lantbruksuniversitet

Seminariet var ett samarbete mellan Axfoundation och Konsumentföreningen Stockholm.

Våra projekt inom Framtidens mat