Slutrapport: Kan industriell polyester få nytt liv i modevärlden?

2022.06.20

Mer samarbete mellan olika branscher, fler innovativa och storskaliga återvinningslösningar och större spårbarhet krävs för att ge polyesteravfall från tung industri ett nytt liv i modeindustrin. Det framkommer i slutrapporten från projektet “Från avfall till mode” som ett gemensamt initiativ från Axfoundation, Axel Johnson International och Filippa K.

Stor efterfrågan på polyester

Varje år kommer över 3 300 ton polyester transport- och lyftprodukter från industrikoncernen Axel Johnson International in på den globala marknaden. Den totala svenska marknaden för dessa produkter uppskattas till över 1 400 ton. Produkterna är gjorda av industriell polyester för att tåla tunga lyft och säkerhet. Dessa produkter har dock en kort livscykel, och i de flesta fall används de bara en eller ett par gånger innan de får kasseras på grund av logistik, säkerhet eller försäkringsskäl.

Det låga priset och utmaningarna med återvinningen gör att incitament saknas för att återanvända dessa produkter. Samtidigt finns en ökande efterfrågan för återvunnen polyester från mode och textilindustrin

Ambitiöst mål: Att ge polyesteravfall nytt liv

I projektet “Från avfall till mode” siktade Axfoundation, Axel Johnson International och Filippa K mot ett ambitiöst mål: att ge polyesteravfall från tung industri ett nytt liv som återvunnet material i modeindustrin och på sikt i andra branscher.

Projektet visade på potentialen för materialet att återvinnas och bli en resurs inom mode- och textilindustrin, men ett antal systemutmaningar hindrade uppskalningen från pilot till en cirkulär affärsmodell i industriell skala.

I projektet utforskade vi tillsammans med våra partners möjligheterna att skapa ett nytt ekosystem för återvunnen polyester. Vi summerar nu lärdomar och resultat i en ny rapport som vi hoppas kan bidra till kunskap och insikter. Både gällande systemutmaningar som vi stött på under vägens gång och utvecklingsområden som vi ser kan möjliggöra en väg framåt. – Hanna Skoog, programansvarig Cirkulär ekonomi på Axfoundation.

Fem huvudsakliga lärdomar

Projektet identifierade fem viktiga utvecklingsområden för att möjliggöra en cirkulär affärsmodell för polyester:  

  • Innovation och uppskalning av återvinningstekniker  
  • Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara återtagssystem  
  • Ökad transparens och information om materialens sammansättning och ursprung 
  • Partnerskap 
  • Rätt marknadsförutsättningar för sekundära material  

Resultat och lärdomar från projektet som pågick 2018 – 2021 finns nu sammanställda i projektrapporten.

Kontakt

Våra projekt inom Framtidens material