Nytt forskningsprojekt satsar på livsmedel från matsvinn

2023.02.21

Idag sorteras betydande volymer grönsaker bort innan de ens når butiken – för att de är för tjocka, krokiga eller bedöms svåra att sälja av andra skäl.

Idag sorteras betydande volymer grönsaker bort innan de ens når butiken – för att de är för tjocka, krokiga eller bedöms svåra att sälja av andra skäl.

Nu undersöks möjligheterna att utveckla nya livsmedel genom att använda outnyttjade resurser som uppstår vid produktionen av grönsaker och nötkött. I ett nytt forskningsprojekt samverkar en bredd av aktörer för att öka resurseffektiviteten och lönsamheten inom den svenska livsmedelssektorn genom att erbjuda innovativa matvaror.  

Projektet leds av forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs i samarbete med Axfoundation, Ipsos, MatLust, Samarbete för minskat matsvinn, plattformen Matsvinnet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Nyligen beviljades initiativet stöd från forskningsrådet Formas.  

”Nästan en tredjedel av all mat som produceras globalt slängs eller går förlorad idag i livsmedelskedjan. Det är ett enormt resursslöseri som också orsakar stor miljöpåverkan och klimatutsläpp.” – Elvira Molin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Både inom produktionen av grönsaker och nötkött finns outnyttjade resurser i form av skal, blast, missformade grönsaker och styckningsdetaljer som antingen slängs, används som djurfoder eller som exporteras på grund av brist på svensk efterfrågan. Vissa delar kan upplevas som mindre aptitliga eller innehålla ämnen som inte är nyttiga att äta i för stor mängd.  

”Det finns utmaningar med att ta in restprodukter i den svenska matkulturen. För att få fram livsmedel som tilltalar konsumenterna kommer vi att jobba i nära samarbete med Axfoundations innovationsteam och arbeta mycket med smak- och doftupplevelser och följa upp och utvärdera resultatet med olika tester”. – Elvira Molin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektets målgrupper är både yngre och äldre konsumenter, och har framför allt fokus på livsmedel som kan användas inom den offentliga sektorn, som på skolor och äldreboenden.   

För att mäta miljönyttan och lönsamheten kommer de nya produkterna också att analyseras ur ett livscykelperspektiv och med avseende på potentialen för ökad lönsamhet för svenskt lantbruk och livsmedelsindustri. 

Veronica Öhrvik är projektledare inom området Framtidens mat på Axfoundation.

Veronica Öhrvik är projektledare inom området Framtidens mat på Axfoundation.

I projektet ansvarar Axfoundation för utvecklingen av nya livsmedel från restströmmar som idag inte används. Projektet är en del av Axfoundations programområde Framtidens mat och försöken kommer att bedrivas på Torsåker gård. Än så länge är utvecklingen i sin linda, men målsättningen är att bidra till nya produkter under 2024.  

”Tack vare våra testkök och vårt starka innovations- och utvecklingsteam på Torsåker gård har vi bra förutsättningar att ta fram produkter som kan användas av exempelvis skolkök eller seniorboenden”. – Veronica Öhrvik, projektledare inom Framtidens mat på Axfoundation.

Aktuellt inom Framtidens material

Våra projekt inom Framtidens mat

Kontakt