Livsmedelsbranschen kraftsamlar: Utvecklar nya kriterier för antibiotika till livsmedelsproducerande djur

2019.11.25

De krav som idag ställs på leverantörer av kött när det gäller antibiotika behöver uppdateras. Det stod klart när Axfoundation i november samlade en tung referensgrupp för att se över antibiotikakriterierna – den lista med krav  som inköpare kan ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälvärd. Bred uppslutning från såväl näringsliv som akademi, civilsamhälle, myndigheter och intresseorganisationer visar på stort engagemang för frågan.

”Det är fantastiskt att se en sådan uppslutning kring gemensamma antibiotikakriterier inom livsmedelsbranschen. En minskad antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur handlar ju både om förbättrad djurvälfärd och om att minska risken för antibiotikaresistens vilket utgör ett stort hot mot folkhälsan.” – Maria Smith, generalsekreterare Axfoundation.

 

Referensgruppsmöte samlade branschen

När Axfoundation bjöd in till referensgruppsmöte den 13 november diskuterades hur kraven ska uppdateras till en bransch i förändring och adressera de krav på hållbarhet som allt fler konsumenter ställer kring livsmedel. Bland annat lyftes sjömat fram som ett produktområde som tidigare saknats i kriterierna men som nu bör inkluderas. Dessutom diskuterades hur frågebatteriet som är kopplat till kravlistan kan förbättras för att bli ännu mer användbart för inköpare i deras dialog med leverantörer inom livsmedelssektorn, inte minst med tanke på kommande veterinärläkemedelslagstiftning inom EU.

Antibiotikakriterierna används flitigt i dagligvaruhandel och food service

Antibiotikakriterierna med tillhörande frågebatteri togs fram av Axfoundation tillsammans med Axfood, Martin & Servera och några av Sveriges främsta experter på antibiotika och djurvälfärd 2014. Svensk Dagligvaruhandel antog delar av kriterierna 2016 i en branschöverenskommelse och idag använder ett tiotal bolag kravlistan vid inköp av kött, såväl svenskt som importerat. En undersökning gjord inom svensk dagligvaruhandel och utvalda aktörer inom food service visar att antibiotikakriterierna används i bland annat i leverantörsdialogen och i kravställning mot leverantörer, men också för att underlätta intern styrning och policyutveckling.

Branschöverenskommelse central

”En branschöverenskommelse som den här är viktig för att visa att hela branschen har samma syn på hållbarhetsfrågor. Men också för att jobba ihop så att vi kan påverka leverantörerna.” – Maria Lundesjö, Hållbarhetsledare, ICA Sverige och deltagare i referensgruppen.

Remissrunda vintern 2019-2020

Ett utkast för nya kriterier kommer att tas fram av en expertgrupp under vintern. Denna stäms sedan av med referensgruppen där nästa möte hålls i februari 2020. Därefter kommer förslaget läggas upp på Axfoundation.se för medskick från övriga intressenter.

Expertgrupp:
Frida Lundmark Hedman, SLU
Jenny Lundström, Friska djur
Max Troell, Stockholm Resilience Center

Referensgrupp:
Andrea Caputo, SIWI
Anna Richert, WWF
Britta Ekman, Martin&Servera
Christina Greko och Oskar Nilsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Gunnela Ståhle, Vi konsumenter
Helena Robling, Upphandlingsmyndigheten
Maria Lundesjö Ahnström, ICA
Maria Lindberg, Gård och djurhälsan
Maria Svantemark, Findus
My Sahlman, LRF
Roger Pettersson, World Animal Protection
Sara Sundquist, Livsmedelsindustrierna
Åsa Domeij, Axfood
Stina Printz, Coop

Läs mer om antibiotikakriterierna

Kontakt

Aktuellt

Aktuellt inom antibiotika