Seminarium 5 Dec 2023: Drivers for Change (in English)

2023.10.13

Den 5 december 2023 arrangerade Antibiotikaplattformen (Axfoundation, KSLA) ett högaktuellt seminarium om en av vår tids största utmaningar: Antibiotikaresistens.

Under en insiktsfull förmiddag fördjupade vi oss gemensamt i sätt att minska användandet av antibiotika inom djurhållningen. Hur kan vi främja samarbete grundat på ansvar och transparens mellan olika aktörer i samhället – företag, återförsäljare, myndigheter, politik och forskning? Vad krävs för strukturella förändringar inom jordbrukssystemen? Hur kan både lantbrukare och konsumenter erbjudas ökad kunskap för att fatta välgrundade beslut?

Seminariet erbjöd även en global översikt av situationen kring antibiotikaresistens samt konkreta exempel på metoder och verktyg för att främja ansvarsfull användning av antibiotika.

Kunskapsarrangemang inom Antibiotika

Aktuellt inom antibiotika

Kontakt