Krav för att minska antibiotika vid djuruppfödning ses över

2019-09-12

Överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem i livsmedelsproduktion. Jakten på billigt kött är en stark bidragande orsak till ökad antibiotikaresistens i världen och därmed ett hot mot folkhälsan. Nu uppdaterar Axfoundation tillsammans med branschen kravlistan kring antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktion för att utöka möjligheterna för svenska inköpare att ställa krav på leverantörer av såväl kött som sjömat.

Kravlistan ett viktigt hjälpmedel för inköpare

Sedan 2014 finns en tydlig lista med krav som inköpare kan ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. Idag använder en rad företag inom branschen listan tillsammans med ett guidande frågebatteri, men det är dags att uppdatera kraven utifrån nya utmaningar och behov.

”Vi vet att kravlistan är ett viktigt hjälpmedel för inköpare inom såväl dagligvaruhandel som food service. Frågebatteriet hjälper företagen att ställa rätt krav på leverantörer av köttprodukter, inte minst från länder inom och utanför EU. Samtidigt ser vi ett behov av att inkludera även sjömat i kravlistan” – Hanna Skoog, programansvarig på Axfoundation.

Samarbete med företag, branschorganisationer, veterinärer och forskare

Arbetet med att uppdatera kriterierna pågår under 2019-2020 tillsammans med såväl företag, branschorganisationer, veterinärer och forskare. Bland experterna som medverkar finns Jenny Lundström (veterinär och antibiotikaexpert), Frida Lundmark Hedman (SLU) och experter från Stockholm Resilience Centre.

Den nuvarande kravlistan utvecklades av Axfoundation tillsammans med Axfood, Martin & Servera och några av Sveriges främsta experter på antibiotika och djurvälfärd, däribland Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, Lantbrukarnas Riksorganisation, Svensk Fågel, Vi Konsumenter och Livsmedelsverket. Under 2016 antog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel – Axfood, Bergendahls, Coop, ICA, Lidl, IKEA Foods och Livsmedelshandlarna – gemensamt ett ställningstagande kring fyra av kriterierna för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen.

Aktuellt inom Framtidens mat