Tyck till om antibiotikakriterierna 2.0

2020-05-18

De krav som idag ställs på leverantörer när det gäller antibiotikaanvändning och djurvälvärd behöver uppdateras och vidareutvecklas. Det stod klart när Axfoundation samlade en tung referensgrupp bestående av drygt 20 personer för att se över de så kallade antibiotikakriterierna. Nu går utkastet på den uppdaterade listan med kriterierna ut så att alla intressenter kan ge sina medskick. Expertgruppen välkomnar inspel fram till och med 25 maj 2020.

Ladda ner utkast på Antibiotikakriterierna 2.0

Lista med krav och frågebatteri

Antibiotikakriterierna består av en lista med krav som inköpare kan ställa gentemot såväl svenska som internationella leverantörer och producenter av animaliska livsmedel. Kriterierna inkluderar också ett frågebatteri för att guida organisationer i sin leverantörsdialog och -uppföljning. Axfoundation tog fram den första versionen av kriterierna tillsammans med en rad partners redan 2014, och idag används dessa brett inom dagligvaruhandeln och food service. Men ökad problematik kring antibiotikaresistens, en förändrad lagstiftning, fortsatta utmaningar inom djurhållning och en förändrad marknad har gjort att kriterierna behöver uppdateras.

Bred samverkan

Utkastet på nästa version av antibiotikakriterierna har tagits fram av en expertgrupp bestående av Jenny Lundström (Friska djur), Frida Lundmark Hedman (SLU) samt Max Troell (Stockholm Resilience Center och Beijerinstitutet), med stöd av en referensgrupp. Referensgruppen består av över 20 aktörer från såväl näringsliv som akademi, civilsamhälle, myndigheter och intresseorganisationer.

Det här är nytt

  • Begränsning av antibiotika som är särskilt viktig inom sjukvården: Ett tillägg har gjort till kriterierna för att begränsa den veterinärmedicinska användningen av sådana antibiotika som är särskilt viktiga för sjukvården.
  • Förtydligade djurvälfärdskriterier: Utkastet innehåller förtydligande vad gäller djur i bur och stympning av djur samt utveckling av kriterier som rör rutiner för förebyggande djurvälfärdsarbete.
  • Förbättrat frågebatteri: Det frågebatteri som organisationer kan använda i dialog med sina leverantörer har förstärkts med bland annat tydligare rekommendationer för uppföljning.
  • Sjömat inkluderas: Såväl kriterierna som frågebatteriet är nu anpassade för även fisk och skaldjur.

Inspel senast 25 maj

Utkastet på antibiotikakriterierna 2.0 finns nu tillgängligt för inspel. Expertgruppen välkomnar alla som har ett intresse i frågan att bidra med sina medskick. Förslag skickas till generalsekreterare senast måndag 25 maj 2020.

Ladda ner utkast på Antibiotikakriterierna 2.0

Kontakt

Intervjuer

Aktuellt inom antibiotika