Ny chans! Kurs för minskad antibiotikaförbrukning startar 26 augusti

2019.09.20

SLU och Future Learn kör nu ytterligare en omgång av den kostnadsfria online-kursen “Effective Livestock Production with Low use of Antibiotics”. Kursen riktar sig till de som vill lära sig mer om sjukdomsprevention och minskad antibiotikaanvändning inom djurhållning. Det första tillfället fylldes snabbt på med 801 deltagare från 101 länder. Kurstypen kallas MOOC – Massive Online Open Course, och är utvecklad av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i samarbete med Axfoundation.

Axfoundation samarbetar för att få ner användningen av antibiotika

Axfoundation har under de senaste fem åren har drivit på frågan om att få ner användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i samarbete med bland annat Svensk Dagligvaruhandel. Varför gör vi det? Infektioner orsakade av resistenta bakterier, också kallade multiresistenta bakterier, orsakar 500 000 dödsfall årligen. År 2050 beräknas 10 miljoner människor dö i antibiotikaresistenta infektioner om inga krafttag tas för att motverka denna utveckling.

Antibiotikaresistens är ett hälsoproblem världen över och drabbar alla delar av världen, såväl låg-, som medel- och höginkomstländerna. Konsekvenserna av antibiotikaresistens är dock mest påtagliga för fattiga länder.

Läs mer om antibiotika till livsmedelsproducerande djur

Aktuellt inom Framtidens mat