”Antibiotikaanvändningen måste kontrolleras – oavsett produkt och land”

2019.07.03

Den senaste tidens kritik mot importerad halloumi har inte varit nådig. Inte minst har Cypern hamnat i blåsväder eftersom landets lantbruksdjur får ca 40 gånger mer antibiotika än svenska djur. Axfoundation jobbar aktivt tillsammans med bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, för att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållning, nu senast genom en gratis online kurs på ämnet.

Få kan ha undgått rapporteringen i svenska medier kring halloumi. WWF är starkt kritiska till den svenska halloumitrenden, som fullkomligt exploderat de senaste åren. Veckans Affärer lyfter fram Cypern – varifrån den mesta halloumin importeras – som hamnar överst på listan över antibiotika till lantbruksdjur i jämförelse med andra europeiska länder. Djuren på Cypern får nästan 40 gånger mer antibiotika än svenska djur. Även SVT lyfter frågan och tar upp antibiotikaresistens som bedöms vara ett av de största hoten mot den globala folkhälsan.

– Sverige är och har varit ett föregångsland inom detta område och har något av den lägsta användningen av antibiotika för livsmedelsproducerande djur i världen, berättar Hanna Skoog på Axfoundation. Samtidigt importerar vi stora mängder kött och mejeriprodukter, halloumi är en av dessa, och det är centralt att krav ställs oavsett var i världen våra livsmedel produceras. Antibiotikaanvändningen måste kontrolleras – oavsett produkt och ursprungsland.

Kostnadsfri onlinekurs ska öka kunskapen globalt om antibiotika

Axfoundation har under de senaste fem åren drivit på frågan om att få ner användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i samarbete med bland annat Svensk Dagligvaruhandel och SLU. SLU, har i samarbete med Axfoundation utvecklat en öppen, kostnadsfri onlinekurs, en så kallad MOOC (Massive Online Open Course). Kursen visar hur det går att kombinera god djurhälsa, välfärd och produktivitet med låg antibiotikaförbrukning för att begränsa spridning av antimikrobiell resistens (AMR) bland bakterier, baserat på svenska erfarenheter. Hittills har kursen över 500 registrerade från 84 länder.

– Vi står inför en massiv global utbildningsinsats både på humansidan men framför allt i djurhållningen då cirka tre fjärdedelar av all antibiotika används inom djurhållning. Utbildning behövs för djurhälsopersonal, myndigheter, handel, studenter, lärare och konsumentorganisationer. Därför har vi tillsammans tagit fram den här kostnadsfria utbildningen. MOOC:en har som mål att bidra till minskad och effektiv antibiotikaanvändning inom djurhållning i låg- och medelinkomstländer, men också till viss del i OECD-länder, säger Hanna Skoog.

Därför måste antibiotikaanvändningen minska

Infektioner orsakade av resistenta bakterier, också kallade multiresistenta bakterier, orsakar 500 000 dödsfall årligen. År 2050 beräknas 10 miljoner människor dö i antibiotikaresistenta infektioner om inga krafttag tas för att motverka denna utveckling. Antibiotikaresistens är ett hälsoproblem världen över och drabbar alla delar av världen, såväl låg-, som medel- och höginkomstländerna. Konsekvenserna av antibiotikaresistens är dock mest påtagliga för fattiga länder.

Vill du lära dig mer om sjukdomsprevention och minskad antibiotikaanvändning inom djurhållning?

Nästa startdatum för online-kursen är 26 augusti. Registrera dig här…

Läs mer
SLUs första öppna online-kurs om antibiotikaresistens  hos boskap
Axfoundation och SLU samarbetar kring antibiotikaanvändning

Aktuellt inom Framtidens mat