Seminarium 12 mars 2024: En antibiotikabehandling står aldrig ensam

2024-02-06

Datum: 12 Mars 2024
Tid:
kl. 12:30 – 15:00
Seminariet inleds med lunch kl. 11:30 (för föranmälda) och avslutas med kaffe kl. 15
Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm, eller Zoom
Arrangör: Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel (Axfoundation och KSLA)
Anmälan: Senast 10 mars

Anmäl dig

Varmt välkommen till ett faktaspäckat seminarium som lyfter olika perspektiv på vikten av tillgängliga data som framgångsfaktor för god djurvälfärd och minskad antibiotikaresistensutveckling. Låt dig inspirera av en bredd av aktörer – från mjölkproducenter till veterinärer – som lyfter den potential som djurhälsodata har för konkurrenskraft på såväl gård som nationell nivå!

God djurhälsa och välfärd är omistliga fundament i den svenska djurhållningen. En låg och kontrollerad läkemedelsanvändning är en del av bilden, men inte den enda. Djurhälsodata har utgjort grunden för en unik övervakning av sjukdomsläge och djurvälfärd i Sverige. Detta gäller framför allt mjölkproduktion, men potential finns för fler djurslag då systemet omfattar alla livsmedelsproducerande djur, samt häst. Forskning, avelsvärdering, rådgivning och utveckling av djurhållande företag, samt veterinärers och yrkesmässiga djurhållares egenkontroll, har också haft ovärderlig nytta av dessa data.

Det system för insamling av djurhälsodata som funnits sedan 1982 avskaffades under 2023. Nu finns enbart registreringar av behandlingar med antibiotika kvar. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har dock nyligen remitterat promemorian En utvidgad insamling och utlämning av djursjukdata, där remissvaren ska vara inskickade senast den 26 april 2024.

Under seminariet får du en bakgrund och lägesbeskrivning. Du får också lyssna på olika aktörers behov samt förhållande till djursjukdata.

Program:

 • 11.30 Lunch i Oscars källare, KSLA
 • 12.30 Välkomna och inledning
  Ann Lindberg, moderator
 • 12.40 Varför behöver vi data om behandlingar?
  Ann Lindberg, generaldirektör Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och ledamot KSLA
 • 12.55 Bakgrund och lägesbeskrivning
  Katharina Gielen, smittskyddschef, Jordbruksverket
 • 13.10 Hur kan data användas i aveln?
  Hans Stålhammar, senior geneticist, VikingGenetics
 • 13.25 Hur kan data användas i förebyggande djurhälsovård och varför?
  Helena Torkelsson, chefsveterinär, Växa
 • 13.50 Varför behövs data i mitt företagande?
  Christina Winblad, mjölkproducent
 • 14.05 Hur hänger data ihop med djurvälfärd?
  Charlotte Hallén Sandgren, Veterinärmedicine doktor samt ledamot i KSLA
 • 14.20 Hur kan god djurvälfärd samt låg och kontrollerad antibiotikaanvändning stärka konkurrenskraften?
  Representant Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
 • 14.35 Paneldiskussion och frågor
 • 15.00 Summering & Kaffe

Seminariet arrangeras av Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel, ett samarbete mellan Axfoundation och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Plattformen kraftsamlar en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Varmt välkomna!
Peter Normark, akademisekreterare och vd KSLA
Maria Smith, generalsekreterare Axfoundation

Anmäl dig senast 10 mars

Anmäl dig

Kunskapsarrangemang inom Antibiotika

Aktuellt inom antibiotika

Kontakt