Seminarium 12 mars 2024: En antibiotikabehandling står aldrig ensam

2024.02.06

Axfoundation och KSLA höll i ett faktaspäckat seminarium som lyfte olika perspektiv på vikten av tillgängliga data som framgångsfaktor för god djurvälfärd och minskad antibiotikaresistensutveckling. Låt dig inspireras av en bredd av aktörer – från mjölkproducenter till veterinärer – som lyfter den potential som djurhälsodata har för konkurrenskraft på såväl gård som nationell nivå.

God djurhälsa och välfärd är omistliga fundament i den svenska djurhållningen. En låg och kontrollerad läkemedelsanvändning är en del av bilden, men inte den enda. Djurhälsodata har utgjort grunden för en unik övervakning av sjukdomsläge och djurvälfärd i Sverige. Detta gäller framför allt mjölkproduktion, men potential finns för fler djurslag då systemet omfattar alla livsmedelsproducerande djur, samt häst. Forskning, avelsvärdering, rådgivning och utveckling av djurhållande företag, samt veterinärers och yrkesmässiga djurhållares egenkontroll, har också haft ovärderlig nytta av dessa data.

Det system för insamling av djurhälsodata som funnits sedan 1982 avskaffades under 2023. Nu finns enbart registreringar av behandlingar med antibiotika kvar. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har dock nyligen remitterat promemorian En utvidgad insamling och utlämning av djursjukdata, där remissvaren ska vara inskickade senast den 26 april 2024.

Under seminariet gavs en bakgrund och lägesbeskrivning. Du kan också lyssna på olika aktörers behov samt förhållande till djursjukdata.

Seminariet arrangerades av Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel, ett samarbete mellan Axfoundation och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Plattformen kraftsamlar en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Kunskapsarrangemang inom Antibiotika

Aktuellt inom antibiotika

Kontakt