Seminarium: Friska djur behöver inte antibiotika!

2023-01-25

Den 7 februari bjuder Antibiotikaplattformen: Från gård till gaffel in till presentation och diskussion kring utredningen och pågående remiss om en effektivisering kring Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt.

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett växande globalt hot. I fokus för debatt och åtgärder står ofta användningen av antibiotika inom sjuk- och hälsovård. Men globalt används den mesta antibiotikan inom djurhållningen. Sverige har sedan 80-talet bedrivit ett omfattande och framgångsrikt arbete för att minska denna användning. Hur kan vi på bästa sätt dela med oss av kunskap, kompetens och erfarenheter till andra länder?

Hybridseminariet riktar sig till organisationer som har intresse av att svara på remissen samt vill höra det senaste kring antibiotikafrågan eller vara med och driva utvecklingen. Det är en unik möjlighet att ta del av utredningens förslag och expertkommentarer, samt delta i diskussionen. Varmt välkommen!

Anmäl dig till seminariet här senast den 6 februari.

När? 7 februari 13.00-16.00
Var? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Drottninggatan 95B, 113 86, Stockholm
Arrangör: Antibiotikaplattformen: Från gård till gaffel, som drivs av KSLA och Axfoundation

Aktuellt inom antibiotika

Aktuellt inom Framtidens mat

Kontakt