MOOC för minskad antibiotikaförbrukning inom djurhållning

2019.02.21

Vill du lära dig mer om sjukdomsprevention och minskad antibiotikaanvändning inom djurhållning? Välkommen att registrera dig till en öppen, kostnadsfri onlinekurs, en så kallad MOOC (Massive Online Open Course) som Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, utvecklat i samarbete med Axfoundation. Kursen visar hur det går att kombinera god djurhälsa, välfärd och produktivitet med låg antibiotikaförbrukning för att begränsa spridning av antimikrobiell resistens (AMR) bland bakterier, baserat på svenska erfarenheter.

Vi står inför en massiv global utbildningsinsats både på humansidan men framför allt i djurhållningen då cirka tre fjärdedelar av all antibiotika används inom djurhållning. Utbildning behövs för djurhälsopersonal, myndigheter, handel, studenter, lärare och konsumentorganisationer. Det arbete som Sverige och Axfoundation bedriver inom detta område behöver alltså spridas till fler. Därför tog Axfoundation initiativet till ett samarbete med SLU om att utveckla MOOC-kursen – som dessutom är SLUs första MOOC någonsin.

Kursen går live på SLUs plattform Future Learn den 25 februari.  MOOC:en har som mål att bidra till minskad och effektiv antibiotikaanvändning inom djurhållning i låg- och medelinkomstländer, men också till viss del i OECD-länder.

Axfoundation har under de senaste fem åren har drivit på frågan om att få ner användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i samarbete med bland annat Svensk Dagligvaruhandel. Varför gör vi det? Infektioner orsakade av resistenta bakterier, också kallade multiresistenta bakterier, orsakar 500 000 dödsfall årligen.

År 2050 beräknas 10 miljoner människor dö i antibiotikaresistenta infektioner om inga krafttag tas för att motverka denna utveckling. Antibiotikaresistens är ett hälsoproblem världen över och drabbar alla delar av världen, såväl låg-, som medel- och höginkomstländerna. Konsekvenserna av antibiotikaresistens är dock mest påtagliga för fattiga länder.

Sverige är och har varit ett föregångsland inom detta område och har något av den lägsta användningen av antibiotika för livsmedelsproducerande djur i världen. Försäljningen av antibiotika i Sverige är 92% lägre än genomsnittet av de länder som rapporterar in statistik inom EU/EEA. Vi har också varit unikt duktiga på samarbeten mellan bönder, veterinärer, akademi och statliga myndigheter för att för att få ner användningen av antibiotika och minimera behovet genom förebyggande djurhälsovård och god hygien.

Anmäl dig till kursen här.

Aktuellt inom Framtidens mat