Miraklet som skapat ett monster

2022-12-07

Sedan 2020 har Axfoundation tillsammans med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) arbetat för att utveckla ”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel”. En plattformen som ska bidra med kunskapshöjande insatser och verka som grund för samverkan i frågan om antibiotikaresistens. Nu har parterna också tillsammans tagit fram ett nummer till KSLAT; Miraklet som skapat ett monster – Antibiotikaresistens/AMR med fokus på djur. 

Utgåvan har fokus på resistensproblematiken inom antibiotikaanvändning men lyfter också andra områden som för många är okända, såsom antibiotika inom växtodling och produktion av råvarusubstanser. Bland annat innehåller numret artiklar som ”Antibiotikakriterierna – ett praktiskt verktyg”, ”Antibiotikafria livsmedel – kan det vara annat än bra?”, ”Antibiotikaanvändning i växtodlingen” och mycket mer.

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens mat