Johan Kuylenstierna

Ledamot sedan 2019. Johan är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet, och vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet. Han var under 2012-2018 VD för Stockholm Environment Institute (SEI). Utnämndes 2014 till Miljömäktigast i Sverige av tidningen Miljöaktuellt, och är idag aktiv föreläsare och debattör, samt aktiv i flera organisationer med koppling till miljö, energi och klimat. Invald ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 2009. Examen i geovetenskap och licentiatexamen i paleoklimatologi med inriktning på holocen klimatvariabilitet i polarområdena.

Photo: SEI/Thorleif Robertsson