Lisen Schultz

Lisen Schultz är ledamot i Axfoundations styrelse sedan 2024. Hon är biträdande föreståndare för Stockholm Resilience Centre, chefsstudierektor och programdirektör för centrets Executive-program i resiliens för företagsledare. 

Lisen Schultz har en doktorsexamen i naturresursförvaltning från Stockholms universitet och blev docent år 2023.

Genom hela Lisen Schultz karriär har hon engagerat sig i gränssnittet mellan vetenskap och samhälle, och knutit kunskap till handling i allt från kommunal planering till internationella förhandlingar. Lisen Schultz är också ledamot av Svenska Unescorådet sedan 2018 och styrelsemedlem i ClimateView.