David Salsbäck

 

Ledamot sedan 2019. David Salsbäck är Hållbarhets- och kommunikationsdirektör Axel Johnson sedan 2019. Han har tidigare innehaft flera roller inom Bonnierkoncernen, bland annat som kommunikationschef. Dessförinnan arbetade han på kommunikationsbyrån JKL i Stockholm och i Bryssel. David har studerat civilekonomutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning mot nationalekonomi. Han sitter idag även i styrelsen för Kicks samt i Axel Johnsons solenergibolag AxSol.