Christina Lindbäck

 

Ledamot sedan 2013. Christina är hållbarhetschef på NCC samt ordförande för Miljömärkning Sverige AB och suppleant i IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tidigare var Christina ordförande för Näringslivets miljöchefer, miljöchef på Ragn-Sells AB samt departementsråd, tf expeditionschef, kansliråd på Miljödepartementet mellan 1991–2002.

 

 

Aktuellt