Johanna Westberg

Som platskoordinator ansvarar Johanna för bemötandet och första intrycket på Torsåker gårds faciliteter – interiört och exteriört. Hon ser till hela gårdens generella drift och att de systematiska arbetsmetoderna efterföljs utifrån Axfoundations värdegrund. 

Johanna har lång erfarenhet från besöksnäring och service. Under sina  20 år i branschen har hon arbetat både praktiskt och administrativt med möten, konferenser och skräddarsydda event vilket gett henne värdefull kunskap för hela processen - från förfrågan till planering och genomförande.