Farzaneh Lohrasbi

Farzaneh är projektekonom inom ÖppnaDörren. Som expert på EU:s regelverk inom Europeiska Socialfonden, tolkar Farzaneh avtal och projektbudgetar, gör riskanalyser, redovisningar, verifierar att gällande regelverk och budget följs på ett kostnadseffektivt sätt. Farzaneh har en universitetsexamen i företagsekonomi från Iran, där hon även arbetade inom statlig förvaltning. Hon kommer närmast från svenska ESF-rådet (Europeiska Social Fonden) där hon var ekonom och projektgranskare inför utbetalning av stöd.