Arantza Nino

Arantza är kommunikationsansvarig och projektledare inom ÖppnaDörren. Hon har lång erfarenhet av den offentliga sektorn där hon arbetat som strateg och kommunikatör med fokus på Mänskliga rättigheter och digital kommunikation. Arantza har en kandidatexamen i sociologi vid Stockholms universitet och har på olika sätt arbetat med inkludering och integrationsfrågor under hela sitt yrkesliv. Arantza har också varit ideellt engagerad i det civila samhället i många år, främst som styrelseledamot i flertalet organisationer.