Andrea Giesecke

Andrea arbetar inom programmet framtidens mat och Torsåkerprojektet, Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedel. Andrea har tidigare arbetat med miljö och hållbarhetskommunikation på JKL. Innan det arbetade Andrea som hållbarhetsansvarig på Sveriges Fiskares Producentorganisation och som programansvarig på miljöorganisationen Environmental Defence Fund. Andrea har en kandidatutbildning inom det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet på handelshögskolan i Göteborg och en masterutbildning inom Environment, Politics and Globalisation från King’s College London.