Sojan i hetluften

Amazonas står i lågor. En av orsakerna till bränderna kan kopplas till den intensifierade skövlingen i Amazonas, menar bland andra forskare vid det brasilianska rymdinstitutet INPE. Bränder anläggs ofta för att bereda mark åt jordbruket och de flesta av de bränder som nu rasar har upptäckts i jordbruksområden, däribland där det odlas soja.

2019.09.20

En sojaodling. Bildkälla: Världsnaturfonden

En sojaodling. Bildkälla: Världsnaturfonden

Idag är livsmedelsproduktionen och konsumtionen i Sverige i stort beroende av soja. Det gör att det vi lägger på tallriken har stor betydelse. Axfoundation arbetar med den komplexa frågan utifrån flera håll – vi vill se en mer hållbar sojaproduktion, ett proteinskifte med mer vegetabiliskt protein i livsmedel, och ett alternativ till sojan i inte minst djurfoder.

Sojan är en av världens största handelsgrödor. Vår livsmedelsproduktion och konsumtion här i Sverige är i stort beroende av soja som en insatsvara genom framförallt det foder som vi ger till våra livsmedelsproducerande djur. Över 90 % av all soja som importeras till Europa går till foder och Brasilien är den största exportmarknaden.

Sojadialogen driver på för hållbar produktion

Genom Axfoundations engagemang i Svenska Sojadialogen arbetar vi aktivt med att påverka produktionsförhållanden för soja och därmed bidra till att minska skövlingen i Brasilien. Nätverket Sojadialogen bildades 2012.

”Målet är att bidra till utvecklingen av och en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. Idag är Sojadialogen ett branschöverskridande initiativ med medlemmar bestående av svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord.” – Hanna Skoog, projektledare för Sojadialogen.

Hör av dig till om ditt företag vill veta mer eller gå med i Sojadialogen för att gemensamt bidra till avskogningsfri produktion av soja.

Lupin ett möjligt alternativ till soja

Axfoundation arbetar samtidigt med att hitta alternativ till sojan – ett av dem är lupin (sötlupin, inte att förväxlas med den giftiga trädgårdslupinen). Lupinbönan innehåller lika mycket protein som sojabönan (36%) och flera andra viktiga delar som essentiella aminosyror som människor och djur behöver. Lupinen är dessutom enklare än sojabönan att odla här i Sverige. Lupinbönana har stor potential att ersätta sojan i livsmedel och djurfoder. På Torsåker gård, Axfoundations testgård, odlas lupin av sorten boregine.

”Vår förhoppning är att testodlingarna på Torsåker ska ge oss kunskap om odlingsteknik och olika användningsområden för lupinen och andra intressanta och fascinerande grödor. Erfarenheter som vi sen vill sprida till så många som möjligt.” – Madeleine Linins Mörner, programansvarig Framtidens Mat

Redan idag används lupin i den baljväxtfärs som Axfoundation har utvecklat. Färsen säljs av Urban Deli och Hemköp till konsumenter, och av Martin & Servera samt Grönsakshallen Sorunda till restauranger och offentliga kök.

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion