Webinar: Digitala produktpass – kommande EU-lagstiftning och ProPares praktiska lösning

2023.02.28

Den 16 mars anordnade Axfoundation och partners en presentation av projektet ProPare och det senaste från EU:s lagstiftning kring digitala produktpass.

I webinaret avhandlades vilka möjligheter digitala produktpass kan erbjuda och vad verksamheter, myndigheter, tekniska lösningsleverantörer, branschorganisationer med flera behöver göra för att förbereda sig inför den nya EU-lagstiftningen. I det inspelade webinaret nedan kan du ta del av projektet ProPare, där en praktisk lösning i form av en prototyp för första gången presenteras, som visar att det är möjligt att använda en global, standardiserad infrastruktur för digitala produktpass i praktiken. Arrangörer: Axfoundation, GS1 Sweden, Miljömärkning Sverige, Svensk Handel

Om digitala produktpass

Inom ett par år väntas EU implementera Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) – en ny lagstiftning som kräver att nästan alla produkter som sätts på den europeiska marknaden har ett produktpass. Dessa ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata ner till minsta komponent – allt för att öka spårbarhet och underlätta en cirkulär ekonomi.

Om ProPare

Projektet ProPare – Product Pass Resolver (tidigare namn Re:solve) – satsar på att utveckla den underliggande infrastrukturen för digitala produktpass. Lösningen baseras på en öppen, konkurrensneutral och global standard och ska i förlängningen kunna användas för att koppla all typ av data till produkter, oavsett bransch, företag eller produktkategori.

ProPare genomförs i bred samverkan mellan Axfoundation, Svensk Handel, Miljömärkning Sverige, GS1 Sweden samt handelsföretag, varumärkesägare, producenter, tredjepartscertifierare och teknikutvecklare.

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion

Kontakt