Tre saker du behöver veta inför lagstiftningen om produktpass

2022.08.26

Inom ett par år väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att nästan alla produkter som sätts på den europeiska marknaden har ett produktpass. Dessa ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata ner till minsta komponent – allt för att öka spårbarhet och underlätta en cirkulär ekonomi. Här är det viktigaste du behöver veta om den kommande lagstiftningen om produktpass.

Här är tre viktiga saker du behöver veta om produktpassen

 1. Så fungerar passen
  När de digitala produktpassen finns och fungerar fullt ut ska viss information nås genom att scanna en kod som är specifik för produkten. Informationen handlar om till exempel tillverkning, material och leveranser och är riktad till andra i branschen, konsumenter samt myndigheter. Den ska kunna uppdateras längs produktens hela livscykel. Vilken information som helst ska kunna kopplas till en produkt och visa alltifrån grundläggande data om produktens egenskaper, till komplexa hållbarhetsdata om exempelvis återvinningsbarhet, klimatpåverkan vid produktionen och komponenters innehåll.
 2. Utmaningar
  Lagförslaget som kom i mars har granskats av Svenskt Näringslivs miljöpolitiska grupp. Några områden som bevakas är bland annat hur små och medelstora företag (SME-företag) ska mäkta med det komplexa insamlandet av information och samtidigt behålla sin konkurrenskraft. Den information som ska ingå i produktpasset måste vara vald med omsorg och vara väl motiverad ur ett hållbarhetsperspektiv.
 3. Så kan du förbereda dig
  Du som företagare kan förbereda dig genom att redan nu få bättre koll på digitaliseringen av flöden inom din produktions- och leveranskedja. Se det positivt – du slipper skicka med pappersmanualer och annan dokumentation. Har du inte påbörjat digitaliseringsresan är det hög tid att börja!

Projektet ProPare satsar nu på att utveckla den underliggande infrastrukturen för digitala produktpass. Lösningen baseras på en öppen, konkurrensneutral och global standard och ska i förlängningen kunna användas för att koppla all typ av data till produkter, oavsett bransch, företag eller produktkategori. ProPare görs i bred samverkan mellan Axfoundation, Svensk Handel, Miljömärkning Sverige, den globala standardiseringsorganisationen GS1 samt handelsföretag, varumärkesägare, producenter, tredjepartscertifierare och teknikutvecklaren Blue Cromos.

Parlör för produktpass

 • Produktpass: En uppsättning digital data som är specifik för en produkt och som syftar till att synliggöra all relevant information under produktens livscykel för att på så sätt bidra till mer hållbar produktion och konsumtion. Exempel på information är produktens klimatavtryck, återvinningsbarhet och reparerbarhet.
 • Öppen, global och konkurrensneutral standard: En standard som vem som helst får använda, som är utformad för att fungera i alla världsdelar och där aktörer i alla länder kan delta i governance av standarden.
 • Resolverfunktion: Ett IT-system som gör att verifierad data om produkter kan överföras i realtid från en mängd olika källor till en rad olika mottagare, utan att förvanskas under vägen.
 • Demo-app: En mobilapplikation avsedd att skapa förståelse för hur den bakomliggande infrastrukturen för produktpass fungerar och hur denna kan skalas upp till fler informationselement och till fler produkter.

EU:s digitala produktpass

 • EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på så kallade digitala produktpass för alla produkter som sätts på den europeiska marknaden. Produktpasset syftar till att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att tillverkare måste dela med sig av olika hållbarhetsdata för sina produkter.
 • Digitala produktpass är ett resultat av översynen av EU:s ekodesigndirektiv, ett ramdirektiv som syftar till att förbättra produkters miljöprestanda under hela dess livscykel. Produktpasslagstiftningen återfinns som en del av lagförslaget Sustainable Product Inititative (SPI), som i sin tur ligger under EU:s gröna giv, vilket är ett allomfattande initiativ som syftar till att skapa ett cirkulärt och hållbart EU. Även i Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi föreslås ett digitalt pass för produkter.
 • Lagstiftningen förväntas implementeras tidigast 2025.

Läs mer på Svensk Handels hemsida

Kontakt

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion