Praktikplats på Axfoundation

Vill du arbeta konkret för ett mer hållbart samhälle? Är du en person med hållbarhetsnytta och affärsmässighet i fokus? Har du ett eget driv och trivs du i en entreprenöriell omgivning? Då kanske just du är rätt person att göra praktik hos oss hösten 2022! 

2022.04.13

Vill du arbeta konkret för ett mer hållbart samhälle? Är du en person med hållbarhetsnytta och affärsmässighet i fokus? Har du ett eget driv och trivs du i en entreprenöriell omgivning? Då kanske just du är rätt person att göra praktik hos oss hösten 2022! 

 

 

Om Axfoundation 

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett hållbart samhälle. Inom Axfoundations tre programområden accelererar och innoverar vi hållbara lösningar som berör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar. Programområdena är Hållbar produktion och konsumtion, Framtidens mat samt Cirkulär ekonomi. Axfoundations kontor finns i Stockholm, läs mer om oss här www.axfoundation.se   

Arbeta praktiskt med hållbarhetsfrågor!

Som praktikant på Axfoundation får du värdefulla erfarenheter från att arbeta praktiskt med hållbarhetsfrågor i en innovativ och snabbrörlig verksamhet. Under din praktik kommer du både självständigt och tillsammans med kollegor delta i projekt som bidrar till praktiska lösningar på komplexa hållbarhetsutmaningar.  

Praktikplatsen kommer att ske inom ramen för programområdena Hållbar produktion och konsumtion samt Cirkulär ekonomi. Vilka projekt samt uppdrag som kommer vara aktuella för dig att delta i baseras på det behov som finns i pågående och potentiella projekt vid tiden för din praktik, samt din bakgrund och erfarenhet. Exempel på uppdrag kan vara att göra en nulägesanalys inom ett aktuellt hållbarhetområde samt presentera insikter, rekommendationer och beslutsunderlag om detta eller att medverka i aktiviteter i pågående projekt.

Vem är du?  

Du läser på universitet eller högskola och har en relevant utbildning i relation till Axfoundations verksamheter. Annan erfarenhet eller kompetens inom hållbarhetsområdet är premimerande. 

Som person är du en ”doer” med en egen motor samt har affärsmässighet i kombination med hållbarhetsnytta i fokus. Ett lösningsorienterat förhållningssätt kommer naturligt för dig och du trivs i en föränderlig kontext. Dessutom är du nyfiken, innovativ och modig samt vill ständigt utveckla dig själv. Att kommunicera på såväl svenska som engelska är förmågor som du besitter. Kunskap och erfarenhet i digitala verktyg och lösningar som kan accelerera arbetet mot en hållbar utveckling är meriterande. 

Kontakt

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion