Digitala produktpass – så förbereder sig Sverige.

2022.10.31

Inom ett par år väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att nästan alla produkter som sätts på den europeiska marknaden har ett produktpass. Dessa ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata ner till minsta komponent – allt för att öka spårbarhet och underlätta en cirkulär ekonomi.

I det här webinaret får du en lägesrapport om några olika projekt inom produktpass som just nu drivs i Sverige. Du kommer också få en bättre förståelse för vilka möjligheter digitala produktpass erbjuder och vad du som varumärkesägare behöver börja tänka på och förbereda under de närmaste åren, i väntan på den nya EU-lagstiftningen. Sessionen avslutas med handfasta råd till dig som är intresserad av att ta steget vidare.

Webinaret anordnades av Axfoundation, GS1 Sweden, Miljömärkning Sverige och Svensk Handel som tillsammans driver projektet ProPare.

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion