Digitalt klimatstöd för leverantörer

2021-07-13

Många företag har kommit långt i både målsättning och åtgärder när det gäller minskning av direkta och indirekta växthusgasutsläpp från egen verksamhet, det vill säga Scope 1 och 2. Men indirekta utsläpp i värdekedjan, Scope 3, är betydligt svårare att påverka trots att klimatavtrycket ofta är störst där. För att accelerera klimatarbetet i Scope 3 har Axfoundation inlett ett strategiskt samarbete med Exponential Roadmap Initiative i syfte att stödja såväl köpande företag som leverantörer i klimatarbetet.

En digital klimatutbildning ska inspirera och motivera leverantörer att börja arbetet för minskad klimatpåverkan. Samtidigt kan köpande företag ge effektiva budskap och ställa klimatrelaterade krav på sina leverantörer. Vårens förstudie visade att behoven finns: köpande företag ställer sällan tydliga krav på klimatminskning i leverantörsled. Leverantörerna i sin tur har ojämn kunskap och särskilt de utländska leverantörsföretagen har låg motivation att arbeta med klimatfrågan, då de inte upplever tydliga krav eller förväntningar från kunder. Såväl köpande företag som leverantörer uppger att de behöver intern kompetenshöjning och stöd i klimatarbetet. Förhoppningen är att ökad kunskap och kommunikation från köpande företag, via den digitala utbildningen, ska leda till konkreta åtgärder.

Leverantörsstödet utvecklas under hösten och blir ett branschöverskridande material som i första hand har som syfte att informera, motivera och utbilda leverantörer i linje med 1.5-gradersmålet. Projektet är ett samarbete med Exponential Roadmap Initiative och Axfood, Axel Johnson International, Dustin, Filippa K, Kicks, Filippa K, Martin & Servera och Åhléns.

Kontakt

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion