MOVE – Utbildning för migrantarbetare

Att korsa nationella gränser för att arbeta är ett av de viktigaste motiven bakom internationell migration. Migrantarbetare finns i globala leveranskedjor i alla branscher och bidrar till ekonomisk utveckling världen över. Att minimera risker för utnyttjande av migrantarbetare och säkra goda arbetsvillkor, lokalt och globalt, är en av de viktigaste frågorna inom social hållbarhet idag. Därför bildade Axfoundation tillsammans med en rad företag i livsmedelsbranschen nätverket MOVE under 2020. Målet är att stärka migrantarbetare i globala leverantörsled genom tillgänglig träning, delad kunskap och konstruktiv dialog på arbetsplatsen.

Problem

Migrantarbetare är bland de mest sårbara för exploatering och har ofta små möjligheter att hävda sina rättigheter. Bland annat bidrar bristen på försörjningsmöjligheter i hemlandet till att många accepterar dåliga arbetsvillkor utomlands. Utnyttjande av migrerande arbetstagare förekommer i alla stadier av en typisk migrationscykel – från rekrytering till anställning och vid hemkomsten.

Det händer att migranter skuldsätter sig för att ha råd med visum, hälsokontroll och resa till sin tillfälliga anställning utomlands. För att minimera den risken har Employer Pays Principle lanserats, som innebär att arbetsgivare ska stå för alla kostnader som är relaterade till anställningen. Den principen är dock än så länge frivillig och är inte alltid i linje med rådande nationell lagstiftning, som den thailändska.

Vår insats

MOVE är en uppskalning av the Nordic Initiative – en framgångsrik satsning där Axfoundation tillsammans med tio nordiska livsmedelsföretag, däribland Axfood, Coop och ICA, gick samman 2017 för att höja kunskapsnivån på thailändska leverantörsfabriker. Med avstamp i de goda erfarenheterna av utbildningsinsatsen med Quizrr i Thailand, vänder sig MOVE till företag utanför Norden, i alla branscher, för alla marknader. Även IOM, International Organization for Migration, är del i MOVE.

Syftet med MOVE är att förhindra exploatering och diskriminering av migrantarbetare. Det görs genom digital utbildning om rättigheter och skyldigheter, på lokala språk för olika marknader. Quizrr bygger kunskap inom rättigheter och skyldigheter, hälsa och säkerhet, arbetarrepresentation, lönesättning och etisk rekrytering. Målet är att stärka migrerande arbetare på en global leverantörsnivå genom att göra utbildning för rättigheter tillgängliga och bidra med delad kunskap och konstruktiv dialog på arbetsplatsen. De 2,300 användare som deltog i piloten 2019 uppgav att det digitala verktyget gjorde det lättare för dem att komma ihåg vad de hade lärt sig, och att attityderna mellan lokala thailändska arbetare och migrerande arbetare hade förbättrats tack vare träningen.

MOVE satsar på att stärka migrantarbetare i globala leverantörsled genom att bland annat tillgängliggöra träning i rättigheter och skyldigheter.

MOVE satsar på att stärka migrantarbetare i globala leverantörsled genom att bland annat tillgängliggöra träning i rättigheter och skyldigheter.

”MOVE satsar på att utveckla en skalbar, mätbar och generisk utbildning som kan användas under dels under pre-departure-fasen på migrantcenter men även på produktionsanläggningar. Tidigare lyckade pilotprojekt har bevisat att den digitala träningen är tids- och kostnadseffektiv, flexibel och engagerande. ” – Viveka Risberg, Axfoundation

Partners

I MOVE ingår Axfood, Axfoundation, Coop, International Organization for Migration Bangkok, Martin & Servera, Norvida, Quizrr, Unil Norway.

Vill du bli en del av MOVE?

Nu vänder sig Axfoundation och MOVE till fler företag som är intresserade av att delta i utvecklingen och implementeringen av utbildningen för att förebygga exploatering och diskriminering av migrantarbetare. Om du och din organisation tycker att detta låter intressant, kontakta Nätverkskoordinator Viveka Risberg.

Kontakt

Aktuellt

Projekt inom hållbar produktion och konsumtion