MOVE – Utbildning för migrantarbetare

Att korsa nationella gränser för att arbeta är ett av de viktigaste motiven bakom internationell migration. Migrantarbetare finns i globala leveranskedjor i alla branscher och bidrar till ekonomisk utveckling världen över. Att minimera risker för utnyttjande av migrantarbetare och säkra goda arbetsvillkor, lokalt och globalt, är en av de viktigaste frågorna inom social hållbarhet idag. Därför bildade Axfoundation tillsammans med en rad företag nätverket MOVE under 2020. Målet är att stärka migrantarbetare i globala leverantörsled genom information om coronaprevention och träning i rättigheter. Hösten 2020 lanserade MOVE sin första pilot, en fyrspråkig mobil-app för migrantarbetare i Thailand som drabbats extra hårt av coronapandemin.

Problem

Migrantarbetare är bland de mest sårbara för exploatering och har ofta små möjligheter att hävda sina rättigheter. Bland annat bidrar bristen på försörjningsmöjligheter i hemlandet till att många accepterar dåliga arbetsvillkor utomlands. Utnyttjande av migrerande arbetstagare förekommer i alla stadier av en typisk migrationscykel – från rekrytering till anställning och vid hemkomsten. Coronapandemin har förvärrat situationen ytterligare i tillverkningsländer som Thailand, då den lett till permitteringar och höjd osäkerhet för redan utsatta arbetare.

Det händer att migranter skuldsätter sig för att ha råd med visum, hälsokontroll och resa till sin tillfälliga anställning utomlands. För att minimera den risken har Employer Pays Principle lanserats, i linje med Dhakaprinciperna om värdig migration. De innebär att arbetsgivare ska stå för alla kostnader som är relaterade till anställningen.

MOVE satsar på att stärka migrantarbetare i globala leverantörsled genom att bland annat tillgängliggöra träning i rättigheter och skyldigheter.

MOVE satsar på att stärka migrantarbetare i globala leverantörsled genom att bland annat tillgängliggöra träning i rättigheter och skyldigheter.

Vår insats

MOVE bildades 2020 och är en uppskalning av the Nordic Initiative – en framgångsrik satsning där Axfoundation tillsammans med tio nordiska livsmedelsföretag, däribland Axfood, Coop och ICA, gick samman 2017 för att höja kunskapsnivån på thailändska leverantörsfabriker. Med avstamp i de goda erfarenheterna av utbildningsinsatsen med Quizrr i Thailand, vänder sig MOVE till företag i alla länder, i alla branscher. En nyckelaktör i MOVE är FN:s organisation för migrationsfrågor, International Organization for Migration, IOM.

Vår lösning

Syftet med MOVE:s insatser är att förhindra exploatering och diskriminering av migrantarbetare och på ett lättillgängligt sätt öka gruppens kännedom om rättigheter, lagar och regler. Ett annat syfte är att höja den digitala kompetensen hos migranter i en tid som präglas av digitalisering och automatisering.

I Thailandspiloten samarbetar MOVE med techutvecklare; svenska edtech-bolaget Quizrr och kanadensiska Ulula. Quizrr bygger kunskap inom rättigheter och skyldigheter, hälsa och säkerhet, arbetarrepresentation, lönesättning och etisk rekrytering. Ulula är specialiserade på digitala effektutvärderingar och enkäter för arbetare. Dessa komponenter slås samman i mobil-appen, som även innehåller Covid-19-animationer producerade av IOM.

IOM har en särskild hemsida för migranter, mitrthai.com, som refererar till appen. Tillsammans utgör hemsidan och appen en digital plattform på fyra språk, där migranter från Myanmar, Kambodja och Laos kan få stöd, information och träning. Även lokala chatgrupper och sociala medier är kopplade till plattformen.

Pusselbitarna bildar en helhet som MOVE eftersträvar återskapa på flera marknader. Det övergripande målet är att stärka migrerande arbetare på en global leverantörsnivå genom en skalbar och digital plattform om rättigheter och regler kopplade till säker migration och goda arbetsvillkor.

MOVE har lanserat en fyrspråkig mobil-app för migrantarbetare i Thailand.

MOVE har lanserat en fyrspråkig mobil-app för migrantarbetare i Thailand.

”MOVE satsar på att utveckla en skalbar, mätbar och generisk tränings-app för smartphones. Tidigare pilotprojekt har visat att digital träning är tids- och kostnadseffektiv, flexibel och engagerande.” – Viveka Risberg, Axfoundation

Resultat

Axfoundations satsningar på digitala utbildning via Quizrr har utvärderats vid ett flertal tillfällen. Dessa utvärderingar ligger till grund för piloten för att nå migrantarbetare i Thailand. Bland annat visade en utvärdering av Nordiska Initiativets satsning 2019 att utbildningen av nästan 2 300 migrantarbetare och chefer på leverantörsfabriker i Thailand ledde till ökad kunskap inom ansvar och rättigheter. År 2020 gjorde även Axfoundation en resultatutvärdering av effekterna på 19 leverantörer till Axfood, Martin & Servera, KICKS, Filippa K och Åhléns. Rapporten indikerar att arbetsmiljön på kinesiska leverantörsfabriker förbättrades efter långsiktiga satsningar på digital utbildning i rättigheter för anställda och chefer.

Partners

I MOVE ingår bland andra Axfood, Axfoundation, Electrolux, HP, International Organization for Migration, Quizrr, Ulula och Unil (NorgesGruppen).

Vill du bli en del av MOVE?

Axfoundation och MOVE välkomnar fler företag som är intresserade av att delta i utvecklingen och implementeringen av innovativ utbildning för att förebygga exploatering och diskriminering av migrantarbetare. Om du och din organisation tycker att detta låter intressant, kontakta Viveka Risberg.

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion

Våra projekt inom Hållbar produktion och konsumtion